Sunday, July 28, 2002

خانه هاي عفاف...

حراجه ...امروز***** ساعتي*****.تومن.....

حتما اين قضيه خانه هاي عفاف را شنيده ايد.
حيلي خنده دار است كه معني ها در اين جامعه چگونه بر عكس شده. فاحشه خانه مي شود خانه عفاف..زندان مي شود دانشگاه...دزد مي شود عالم و الي آخر...
...
اولين بار اين لينك را از طرف آذر در وبلاگ زن -نوشت ديدم. شما هم بخوانيد و خودتان ببينيد چه خبر است.
چند تا نكته جالب:
هيأت امنا عبارتند از: دو نفر روحاني مورد اعتماد مردم حتي الامكان امام جمعه، مسؤول دستگاه قضا، يا بالاترين رده وزارت كشور در منطقه، فرمانده نيروي انتظامي مسؤول حوزه نماينده ولي فقيه در سپاه، دو نفر از افراد مورد اعتماد و وجيه المله.

پس از عادي شدن و رفع قبح اجتماعي، مؤسسه مي‌تواند نسبت به كليه كساني كه متقاضي هستند، همكاري و مساعدت نمايد.»
(اين را كساني مي گويند كه دختران را به خاطر يك تار مو ميزنند و زنداني مي كنند و مجبورشان مي كنند امضا كنند كه ديگر مرتكب فحشا نخواهند شد!)

ـ واحد صدور گواهي ازدواج موقت: رعايت و اجراي ضوابط شرعي ازدواج موقت، صدور گواهي براساس مشخصات شناسنامه‌اي و با ذكر مدت و اجرت.

ـ واحد ارجاع به هتل: معرفي هتل‌ها و ارائه نشاني آنها به زوجين


ـ نحوه برخورد نيروي انتظامي: با ارائه گواهي فوق به هتل‌ها، همراه شناسنامه طرفين، اداره اماكن نيروي انتظامي هيچگونه ممانعتي از اسكان افراد ياد شده در هتل به‌عمل نخواهد آورد

كليه اموال منقول و غير منقول مؤسسه، پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‌ها در اختيار ولي فقيه و يا اشهر مراجع تقليد قرار مي‌گيرد تا در مصارف مشابه، مصرف گردد
به به!!!
همه چيز ديده بوديم غير از فاحشه خانه دولتي آن هم در ام القراي اسلام!!!
علاوه بر اينكه مشكل زن بد بخت را حل نمي كنند بيشتر در دام فحشا غرقش مي كنند و تازه در اجرت هم سهيم مي شوند...واقعا كه!

فروغ مي نويسد:

...فقط برای اين مملکت ، اين زنان و مردان بيچاره که خودم يکی از آنها هستم متاسفم...به جای رفع بيکاری ، رفع فقر ، رفع فحشا ورفع هزاران معضل اين جامعه ، قانون گذاران ما هر چه مسئله است خط می زنند و به جايش شهر نو باز می کنند ...No comments:

Post a Comment

خانه هاي عفاف...

حراجه ...امروز***** ساعتي*****.تومن.....

حتما اين قضيه خانه هاي عفاف را شنيده ايد.
حيلي خنده دار است كه معني ها در اين جامعه چگونه بر عكس شده. فاحشه خانه مي شود خانه عفاف..زندان مي شود دانشگاه...دزد مي شود عالم و الي آخر...
...
اولين بار اين لينك را از طرف آذر در وبلاگ زن -نوشت ديدم. شما هم بخوانيد و خودتان ببينيد چه خبر است.
چند تا نكته جالب:
هيأت امنا عبارتند از: دو نفر روحاني مورد اعتماد مردم حتي الامكان امام جمعه، مسؤول دستگاه قضا، يا بالاترين رده وزارت كشور در منطقه، فرمانده نيروي انتظامي مسؤول حوزه نماينده ولي فقيه در سپاه، دو نفر از افراد مورد اعتماد و وجيه المله.

پس از عادي شدن و رفع قبح اجتماعي، مؤسسه مي‌تواند نسبت به كليه كساني كه متقاضي هستند، همكاري و مساعدت نمايد.»
(اين را كساني مي گويند كه دختران را به خاطر يك تار مو ميزنند و زنداني مي كنند و مجبورشان مي كنند امضا كنند كه ديگر مرتكب فحشا نخواهند شد!)

ـ واحد صدور گواهي ازدواج موقت: رعايت و اجراي ضوابط شرعي ازدواج موقت، صدور گواهي براساس مشخصات شناسنامه‌اي و با ذكر مدت و اجرت.

ـ واحد ارجاع به هتل: معرفي هتل‌ها و ارائه نشاني آنها به زوجين


ـ نحوه برخورد نيروي انتظامي: با ارائه گواهي فوق به هتل‌ها، همراه شناسنامه طرفين، اداره اماكن نيروي انتظامي هيچگونه ممانعتي از اسكان افراد ياد شده در هتل به‌عمل نخواهد آورد

كليه اموال منقول و غير منقول مؤسسه، پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‌ها در اختيار ولي فقيه و يا اشهر مراجع تقليد قرار مي‌گيرد تا در مصارف مشابه، مصرف گردد
به به!!!
همه چيز ديده بوديم غير از فاحشه خانه دولتي آن هم در ام القراي اسلام!!!
علاوه بر اينكه مشكل زن بد بخت را حل نمي كنند بيشتر در دام فحشا غرقش مي كنند و تازه در اجرت هم سهيم مي شوند...واقعا كه!

فروغ مي نويسد:

...فقط برای اين مملکت ، اين زنان و مردان بيچاره که خودم يکی از آنها هستم متاسفم...به جای رفع بيکاری ، رفع فقر ، رفع فحشا ورفع هزاران معضل اين جامعه ، قانون گذاران ما هر چه مسئله است خط می زنند و به جايش شهر نو باز می کنند ...0 comments:

Post a Comment