Sunday, November 21, 2004

تظاهرات هزاران ایرانی در واشنگتن


(عکس از نیویورک تایمز- شنبه 20 نوامبر)

روز جمعه هزاران ایرانی در واشنگتن بر علیه برچسب تروریستی بر مجاهدین خلق ایران و بر علیه معامله اروپا با ایران به تظاهرات پرداختند.

جمع کردن هزاران ایرانی ( به گزارش خبرگزاری های خارجی ) در امریکا پیروزی بزرگی برای مخالفان دولت ایران است. دولت ایران خیال میکرد با دادن صد میلیارد دلار به چین و آوردن هیئت سی نفره تجار انگلیسی به ایران و پیش فروش نفت و رشوه های دیگر کار "معامله بزرگ" با اروپا تمام شده است. طبق این معامله ایران به طور داوطلبانه غنی سازی اورانیوم را به تعویق می اندازد ( صحبت از توقف نیست!) و در عوض با اروپا قراردادهای تجاری امضا میکند و پرونده اش در آژانس انرژی اتمی بسته میشود. در عین حال اروپا قول میدهد با ایران در مبارزه و قلع و قمع مجاهدین خلق همکاری کند.(مفاد این قرارداد را از قول نیویورک تایمز همین پایین بخوانید.)
دولت ایران گمان میکرد با یک تیر دو نشان زده است. با یک قول آبکی هم پرونده اش را میبندد و هم مخالفانش را از بین میبرد

پیش تر هم نوشتم که این قرارداد شرم آور بین اروپا و ایران یک کودتا بر علیه مردم ایران است. عینی الام مشروعیت این رژیم خونخوار از طرف اروپا و مجاز دانستن قلع و قمع مخالفان آن. عینی کمک به سر پا نگاه داشتن رژیمی که مردمش با آن مخالف هستند و برای رها شدن از دستش تا بحال بیش از صد و بیست هزار جان پاک داده اند. . قرارداد اروپا و ایران یعنی نادیده گرفتن نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران. یعنی برای اروپا یوس نقت و دلار از این مهمتر است که در ایران روزی یک نفر اعدام میشود و کودکان چهارده ساله زیر ضربات شلاق جان میدهند و دختر شانزده ساله بعد از سه روز تجاوز اعدام میشود

قرارداد اروپا و تهران یعنی چراغ سبز برای کشتار هر چه بیشتر مردم ایران در ازای قراردادهای تجاری هنگفت.
برایم عجیب است که گروههای چپ ایرانی ( به جز چریک ها فدایی خلق ایران) به این قرارداد ننگین اعتراضی نکرده اند. ( اگر اعتراضی شده و من خبر ندارم لطفا برایم بنویسید)

در این میان خروش هزاران نفر در امریکا و "نه" گفتن به این معامله کثیف این را نشا ن میدهد که مردم ایران بیکار ننشسته اند تا امریکا و اروپا برایشان سرنوشتشان را تعیین کنند. ایران عراق و افغانستان نیست. مردمش صد سال است برای آزادی دارند مبارزه میکنند .

دوران حساسی است. باید هشیار بود. امتیاز دادن به ایران و نادیده گرفتن خطر ملاهای اتمی و قلع و قمع بزرگترین گروه مخالف ایران که قادر است هزاران نفر را در یک تظاهرات جمع کند یعنی یک توطئه بزرگ علیه ایران و قلع و قمع همه مخالفان. یعنی همه جای دنیا را می خواهند جمهوری اسلامی ایران کنند. ساکت نشستن در برابر این توطئه علیه مردم ایران درست نیست. ساده اندیشی است اگر فکر کنیم این توطئه فقط به مجاهدین محدود خواهد شد.

تظاهرات روز جمعه در واشنگتن نشان داد که مردم ایران و مجاهدین به این سادگی ها از بین رفتنی نیستند. برای اینکه مبارزه شان حق طلبانه است. برای اروپا و امریکا هم ساده اندیشی است اگر فکر کنند مردمی که برای آزادی بیست و پنج سال است مبارزه کرده اند و بهترین فرزندانشان را فدا کرده اند یا انسانهای پاکی که زندگی عادی را کنار گذاشته اند و مبارزه با آخوندهای جنایتکار را در بدترین شرایط ادامه داده اند در برابر این قراردادها و کودتاها سر خم خواهند کرد تا ملاها پنجاه سال دیگر هم سر کار بمانند یا کنار خواهند نشست که اروپا و امریکا مثل عراق و افعانستان برایشان حکومت تعیین کند...

*********
روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت

روزی که کمترین سرود بوسه است
و هر انسان برای هر انسان برادری است
روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند
قفل افسانه ایی است
و قلب
برای زندگی بس ا
است
.....
.....
و من آن روز را انتظار می کشم
حتا روزی
که دیگر
نباشم

از شعر افق روشن- احمد شاملو
.....Thursday, November 11, 2004

بالاتر از زندگی...

برای من مهم نيست با نام قهرمان يا به عنوان سازشکار بميرم، برای من مهم اين است که فلسطين زنده بماند. زنان و مردان و کودکانش در صلح و آرامش زيتون بچينند و زندگی کنند


یاسر عرفات سمبل مبارزه مردم فلسطین در هفتاد و پنج سالگی دیروز در بیمارستانی در پاریس در گذشت.

با همه تبلیغات منفی رسانه های غربی و اسراییل برای مخدوش کردن چهره او این واقعیت بر هیجکس پوشیده نیست که او جنبش آزادیبخش مردم فلسطین را بنیان گذاشت و بیش از پنجاه سال عمر خود را وقف مبارزه در راه آزمان مردم فلسطین کرد .

به امید آنکه مردم فلسطین مبارزه خود را از ایلغار بنیادگرایان اسلامی و دولت ایران در امان نگاه دارند و به امید آنکه روزی فلسطین به عنوان یک سرزمین مستقل با رعایت عدالت برای فلسطینیان به رسمیت شناخته شود..

تظاهرات هزاران ایرانی در واشنگتن


(عکس از نیویورک تایمز- شنبه 20 نوامبر)

روز جمعه هزاران ایرانی در واشنگتن بر علیه برچسب تروریستی بر مجاهدین خلق ایران و بر علیه معامله اروپا با ایران به تظاهرات پرداختند.

جمع کردن هزاران ایرانی ( به گزارش خبرگزاری های خارجی ) در امریکا پیروزی بزرگی برای مخالفان دولت ایران است. دولت ایران خیال میکرد با دادن صد میلیارد دلار به چین و آوردن هیئت سی نفره تجار انگلیسی به ایران و پیش فروش نفت و رشوه های دیگر کار "معامله بزرگ" با اروپا تمام شده است. طبق این معامله ایران به طور داوطلبانه غنی سازی اورانیوم را به تعویق می اندازد ( صحبت از توقف نیست!) و در عوض با اروپا قراردادهای تجاری امضا میکند و پرونده اش در آژانس انرژی اتمی بسته میشود. در عین حال اروپا قول میدهد با ایران در مبارزه و قلع و قمع مجاهدین خلق همکاری کند.(مفاد این قرارداد را از قول نیویورک تایمز همین پایین بخوانید.)
دولت ایران گمان میکرد با یک تیر دو نشان زده است. با یک قول آبکی هم پرونده اش را میبندد و هم مخالفانش را از بین میبرد

پیش تر هم نوشتم که این قرارداد شرم آور بین اروپا و ایران یک کودتا بر علیه مردم ایران است. عینی الام مشروعیت این رژیم خونخوار از طرف اروپا و مجاز دانستن قلع و قمع مخالفان آن. عینی کمک به سر پا نگاه داشتن رژیمی که مردمش با آن مخالف هستند و برای رها شدن از دستش تا بحال بیش از صد و بیست هزار جان پاک داده اند. . قرارداد اروپا و ایران یعنی نادیده گرفتن نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران. یعنی برای اروپا یوس نقت و دلار از این مهمتر است که در ایران روزی یک نفر اعدام میشود و کودکان چهارده ساله زیر ضربات شلاق جان میدهند و دختر شانزده ساله بعد از سه روز تجاوز اعدام میشود

قرارداد اروپا و تهران یعنی چراغ سبز برای کشتار هر چه بیشتر مردم ایران در ازای قراردادهای تجاری هنگفت.
برایم عجیب است که گروههای چپ ایرانی ( به جز چریک ها فدایی خلق ایران) به این قرارداد ننگین اعتراضی نکرده اند. ( اگر اعتراضی شده و من خبر ندارم لطفا برایم بنویسید)

در این میان خروش هزاران نفر در امریکا و "نه" گفتن به این معامله کثیف این را نشا ن میدهد که مردم ایران بیکار ننشسته اند تا امریکا و اروپا برایشان سرنوشتشان را تعیین کنند. ایران عراق و افغانستان نیست. مردمش صد سال است برای آزادی دارند مبارزه میکنند .

دوران حساسی است. باید هشیار بود. امتیاز دادن به ایران و نادیده گرفتن خطر ملاهای اتمی و قلع و قمع بزرگترین گروه مخالف ایران که قادر است هزاران نفر را در یک تظاهرات جمع کند یعنی یک توطئه بزرگ علیه ایران و قلع و قمع همه مخالفان. یعنی همه جای دنیا را می خواهند جمهوری اسلامی ایران کنند. ساکت نشستن در برابر این توطئه علیه مردم ایران درست نیست. ساده اندیشی است اگر فکر کنیم این توطئه فقط به مجاهدین محدود خواهد شد.

تظاهرات روز جمعه در واشنگتن نشان داد که مردم ایران و مجاهدین به این سادگی ها از بین رفتنی نیستند. برای اینکه مبارزه شان حق طلبانه است. برای اروپا و امریکا هم ساده اندیشی است اگر فکر کنند مردمی که برای آزادی بیست و پنج سال است مبارزه کرده اند و بهترین فرزندانشان را فدا کرده اند یا انسانهای پاکی که زندگی عادی را کنار گذاشته اند و مبارزه با آخوندهای جنایتکار را در بدترین شرایط ادامه داده اند در برابر این قراردادها و کودتاها سر خم خواهند کرد تا ملاها پنجاه سال دیگر هم سر کار بمانند یا کنار خواهند نشست که اروپا و امریکا مثل عراق و افعانستان برایشان حکومت تعیین کند...

*********
روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت

روزی که کمترین سرود بوسه است
و هر انسان برای هر انسان برادری است
روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند
قفل افسانه ایی است
و قلب
برای زندگی بس ا
است
.....
.....
و من آن روز را انتظار می کشم
حتا روزی
که دیگر
نباشم

از شعر افق روشن- احمد شاملو
.....بالاتر از زندگی...

برای من مهم نيست با نام قهرمان يا به عنوان سازشکار بميرم، برای من مهم اين است که فلسطين زنده بماند. زنان و مردان و کودکانش در صلح و آرامش زيتون بچينند و زندگی کنند


یاسر عرفات سمبل مبارزه مردم فلسطین در هفتاد و پنج سالگی دیروز در بیمارستانی در پاریس در گذشت.

با همه تبلیغات منفی رسانه های غربی و اسراییل برای مخدوش کردن چهره او این واقعیت بر هیجکس پوشیده نیست که او جنبش آزادیبخش مردم فلسطین را بنیان گذاشت و بیش از پنجاه سال عمر خود را وقف مبارزه در راه آزمان مردم فلسطین کرد .

به امید آنکه مردم فلسطین مبارزه خود را از ایلغار بنیادگرایان اسلامی و دولت ایران در امان نگاه دارند و به امید آنکه روزی فلسطین به عنوان یک سرزمین مستقل با رعایت عدالت برای فلسطینیان به رسمیت شناخته شود..