Saturday, January 03, 2004

باگر نمی توانید سایت فضولک را ببینید به آدرس زیر مراجعه کنید:


http://iraniannotepad.blogspot.com


پیام فضولک:

متاسفانه سایت فضولHttp://fozool.blogspot.com (دفترچه یادداشت ایرانی)توسط بسیاری از سرویس دهنده ها فیلتر میشود. امروز به چند آی اس پی دیگر برخورد کردم که وبلاگم را قیلتر کرده بودند.... اما این آدرس که سایت آينه ای همانجاست را هنوز وقت نکرده اند ببندند:
iraniannotepad.blogspot.com
از دوستان عزیز خواهشمندم این آدرس جدید که سایت آیینه ای همان دفترچه یادداشت ایرانیست در وبلاگشان اعلام کنند تا با سانسور وبلاگها با اتحاد و همدلیمان جلوگیری شودباگر نمی توانید سایت فضولک را ببینید به آدرس زیر مراجعه کنید:


http://iraniannotepad.blogspot.com


پیام فضولک:

متاسفانه سایت فضولHttp://fozool.blogspot.com (دفترچه یادداشت ایرانی)توسط بسیاری از سرویس دهنده ها فیلتر میشود. امروز به چند آی اس پی دیگر برخورد کردم که وبلاگم را قیلتر کرده بودند.... اما این آدرس که سایت آينه ای همانجاست را هنوز وقت نکرده اند ببندند:
iraniannotepad.blogspot.com
از دوستان عزیز خواهشمندم این آدرس جدید که سایت آیینه ای همان دفترچه یادداشت ایرانیست در وبلاگشان اعلام کنند تا با سانسور وبلاگها با اتحاد و همدلیمان جلوگیری شود