Monday, March 29, 2004

لوح قربانيان دادگاه ميكونوس در برلين و سفر نلسون ماندلا به ايران

جدا كه روزگار غريبي است. اين حكومت جلاد بيست و پنج سال است تسمه از گرده مردم كشيده . اعدام و شكنجه و سركوب با نام جمهوري اسلامي عجين شده . . نام جمهوري اسلامي اجساد جوانان بالاي دار...عكس احمد باطبي با پيراهن خونين..كشتار سال 67..گورهاي دسته جمعي ....كشتار دانشگاه تهران ..ترورهاي مخالفان در خارج ....فتواي قتل سلمان رشدي... حمايت و بسط تروريسم بين المللي..و هر چه بدي و زشتي است را تداعي ميكند.

بر عكس نلسون ماندلا زماني سمبل مقاومت سياهان بر عليه آپارتايد و استعمار بود. انساني كه 27 سال زندگيش را در سياه چال ها گذرانده است. گمان ميبري كه بايد در معادله بين زشت و زيبا..ميان بدي و خوبي ..ميان انسانيت و درنده خويي...ميان ظالم و مظلوم ..ميان ملاها و ملت ايران..طرف مردم ايران را بگيرد. اما ايشان ترجيح داده اند كه براي دريافت نشان احترام و لياقت از طرف موجودي به نام خاتمي يه ايران بيايند تا شايد به آبروي نداشته ملاها جاني بدمند و دو سه روز بيشتر اعتبار حارجي برايشان بخرند..

دريغ كه اينقدر اين گنداب عفوني است كه يك بار وارد شدن در آن تا سالها وجود هر كس را به گند ميكشد. جناب ماندلا هم گمان نكنند كه مردم ايران . .اين ژست هاي خيرحواهانه براي ملاهاي قاتل را از ياد خواهند برد.
ايشان يا از اوضاع ايران خبر ندارند يا دانسته دارند از يك مشت قاتل و جاتي همرديف هيتلر و گوبلز طرفداري ميكنند كه هر دوشقش براي كسي مثل ماندلا مايه شرم است.. . .

جالب است كه در همين روزها هم شهردار برلين در صدد است لوح يادبودي در رستوران ميكونوس براي يادبود كساني كه در اين رستوران دوازده سال پيش به دست مامورين جمهوري اسلامي ترور شدند نصب كند. دادگاه ميكونوس پس از بررسي اين قتل و مدارك ارائه شده و شواهد مختلف دولت جمهوري اسلامي را مسئول مستقيم اين قتل شناخت و براي رفسنجاني..خامنه اي ..ولايتي و ناطق نوري حكم جلب بين المللي صادر كرد. به اين ترتيب دولت ايران پس از ركوردهاي محتلف در آدمكشي و مال مردم خواري و شكنجه و تروريسم بين المللي موفق شد ركورد تنها دولتي كه بالاترين مقاماتش تحت تعقيب بين المللي هستند ر ادر دنيا به دست بياورد
. اما آقاي ماندلا كه به اين حرفها كاري ندارد. حقوق بشر و آزاديخواهي را قورت داده ا ند و يك آب خنك هم رويش خورده اند. و دست در دست اتحاديه اروپا و كشورهاي عربي و بقيه مفت خورها براي چاپيدن اموال باقيمانده مردم ايران در صحنه حي و حاضر مي باشند

سفر ماندلا فعلا يك بار به تعويق افتاده كه گمان كنم در نتيجه اعتراضاتي است كه به اين سفر شده. قرار است چهاردهم آوريل ايشان تشريف مباركشان را به ايران بياورند. اين سفر مهر تاييدي است بر جنايات خاتمي و شركايش و دهن كجي است به آزادي و آزاديخواهي.. .

براي محكوم كردن سفر نلسون ماندلا به ايران اين پتيشن را امضا كنيد. گر چه اينها آب در هاون كوبيدن است اما جناب ماندلا هم فكر نكند كه ما هم مثل ايشان از اوضاع دنيا بي خبريم. لااقل دادمان را زده باشيم.


در حاشيه
---------
سفر نلسون ماندلا به ايران به تعويق افتاد
هشدار احمدي‌نژاد به شهردار برلين در رابطه با نصب
لوح يادبود جنايت ميكونوس :اقدامات توهين آميز شهرداري برلين بي‌‏پاسخ نمي‌‏ماند!


اينجا گزارش كوتاهي از دادگاه را ميتوانيد بخوانيد. ضمنا طبق اين گزارش يكي ازقاتلين عبد الرحمان بنی هاشمی (كسی كه قربانيان را به مسلسل بست) توانست خود را به ايران برساند و اكنون فاش شده است كه در ليست رهبری و شورای نگهبان (آبادگران) راهی مجلس هفتم است!

كسی كه در طول دادگاه ميكونوس مشخص شد در ترور مراد طالبی خلبان ايرانی پناهنده در ژنو و تلاش برای ترور سفير عربستان در استكهلم در سال ۹٠ دست داشته است.
.
پرونده ای كه هنوز بسته نشدهNo comments:

Post a Comment

لوح قربانيان دادگاه ميكونوس در برلين و سفر نلسون ماندلا به ايران

جدا كه روزگار غريبي است. اين حكومت جلاد بيست و پنج سال است تسمه از گرده مردم كشيده . اعدام و شكنجه و سركوب با نام جمهوري اسلامي عجين شده . . نام جمهوري اسلامي اجساد جوانان بالاي دار...عكس احمد باطبي با پيراهن خونين..كشتار سال 67..گورهاي دسته جمعي ....كشتار دانشگاه تهران ..ترورهاي مخالفان در خارج ....فتواي قتل سلمان رشدي... حمايت و بسط تروريسم بين المللي..و هر چه بدي و زشتي است را تداعي ميكند.

بر عكس نلسون ماندلا زماني سمبل مقاومت سياهان بر عليه آپارتايد و استعمار بود. انساني كه 27 سال زندگيش را در سياه چال ها گذرانده است. گمان ميبري كه بايد در معادله بين زشت و زيبا..ميان بدي و خوبي ..ميان انسانيت و درنده خويي...ميان ظالم و مظلوم ..ميان ملاها و ملت ايران..طرف مردم ايران را بگيرد. اما ايشان ترجيح داده اند كه براي دريافت نشان احترام و لياقت از طرف موجودي به نام خاتمي يه ايران بيايند تا شايد به آبروي نداشته ملاها جاني بدمند و دو سه روز بيشتر اعتبار حارجي برايشان بخرند..

دريغ كه اينقدر اين گنداب عفوني است كه يك بار وارد شدن در آن تا سالها وجود هر كس را به گند ميكشد. جناب ماندلا هم گمان نكنند كه مردم ايران . .اين ژست هاي خيرحواهانه براي ملاهاي قاتل را از ياد خواهند برد.
ايشان يا از اوضاع ايران خبر ندارند يا دانسته دارند از يك مشت قاتل و جاتي همرديف هيتلر و گوبلز طرفداري ميكنند كه هر دوشقش براي كسي مثل ماندلا مايه شرم است.. . .

جالب است كه در همين روزها هم شهردار برلين در صدد است لوح يادبودي در رستوران ميكونوس براي يادبود كساني كه در اين رستوران دوازده سال پيش به دست مامورين جمهوري اسلامي ترور شدند نصب كند. دادگاه ميكونوس پس از بررسي اين قتل و مدارك ارائه شده و شواهد مختلف دولت جمهوري اسلامي را مسئول مستقيم اين قتل شناخت و براي رفسنجاني..خامنه اي ..ولايتي و ناطق نوري حكم جلب بين المللي صادر كرد. به اين ترتيب دولت ايران پس از ركوردهاي محتلف در آدمكشي و مال مردم خواري و شكنجه و تروريسم بين المللي موفق شد ركورد تنها دولتي كه بالاترين مقاماتش تحت تعقيب بين المللي هستند ر ادر دنيا به دست بياورد
. اما آقاي ماندلا كه به اين حرفها كاري ندارد. حقوق بشر و آزاديخواهي را قورت داده ا ند و يك آب خنك هم رويش خورده اند. و دست در دست اتحاديه اروپا و كشورهاي عربي و بقيه مفت خورها براي چاپيدن اموال باقيمانده مردم ايران در صحنه حي و حاضر مي باشند

سفر ماندلا فعلا يك بار به تعويق افتاده كه گمان كنم در نتيجه اعتراضاتي است كه به اين سفر شده. قرار است چهاردهم آوريل ايشان تشريف مباركشان را به ايران بياورند. اين سفر مهر تاييدي است بر جنايات خاتمي و شركايش و دهن كجي است به آزادي و آزاديخواهي.. .

براي محكوم كردن سفر نلسون ماندلا به ايران اين پتيشن را امضا كنيد. گر چه اينها آب در هاون كوبيدن است اما جناب ماندلا هم فكر نكند كه ما هم مثل ايشان از اوضاع دنيا بي خبريم. لااقل دادمان را زده باشيم.


در حاشيه
---------
سفر نلسون ماندلا به ايران به تعويق افتاد
هشدار احمدي‌نژاد به شهردار برلين در رابطه با نصب
لوح يادبود جنايت ميكونوس :اقدامات توهين آميز شهرداري برلين بي‌‏پاسخ نمي‌‏ماند!


اينجا گزارش كوتاهي از دادگاه را ميتوانيد بخوانيد. ضمنا طبق اين گزارش يكي ازقاتلين عبد الرحمان بنی هاشمی (كسی كه قربانيان را به مسلسل بست) توانست خود را به ايران برساند و اكنون فاش شده است كه در ليست رهبری و شورای نگهبان (آبادگران) راهی مجلس هفتم است!

كسی كه در طول دادگاه ميكونوس مشخص شد در ترور مراد طالبی خلبان ايرانی پناهنده در ژنو و تلاش برای ترور سفير عربستان در استكهلم در سال ۹٠ دست داشته است.
.
پرونده ای كه هنوز بسته نشده0 comments:

Post a Comment