Wednesday, March 17, 2004

اخبار چهارشنبه سوري
براي آنها كه نمي توانند سايت هاي حبري را باز كنند:


عكس از پيك ايران


خبرگزاري زاگرس
-در مشهد تعدادي از جوانان بازداشت شده اند
-تمامي تلفنهاي همراه توسط دولت جمهوري اسلامي از كار افتاده است
-در اصفهان ماموران به مردم حمله ور شده اند. جوانان در شهرهاي مختلف با شعار توپ، تانك فشفشه خامنه اي بايد كشته شه به مقابله با نيروهاي سركوبگر پرداخته اند.
-در خيابان جي در جنوب تهران مردم به بانكها و موسسات دولتي حمله ور شده اند و به ماموران انتظامي حمله ور شده اند.

در خيابان نبوت جوانان يك خودروي نيروهاي پليس را با سنگ مورد حمله قرار داده اند تعدادي از ماموران را به شدت مضروب ساخته اند.
-نيروهاي سپاه در وحشت از پيشرفت مردم به سوي مناطق محل سكونت مقامات رژيم در شمال تهران در وروديهاي اين محلات مستقر شده اند.
-دهها نفر در درگيريها زخمي شده اند و حداقل دوتن تاكنون كشته شده اند. آمار تلفات هر دقيقه بالاتر مي رود
-در ميدان گرگان ماموران انتظامي با حمله به مردم يك بچه شش ماهه را زير دست و پا له كردند. مردم خشگين به سوي كلانتري حمله ور شده و به گفته ي يكي از شاهدان مردم چندين مامور را به شدت مضروب ساختند. ماموران در حال فرار هستند. از جوانان سراسر تهران خواسته شده كه به اين منطقه بروند.
-يك توريست آلماني با مشاهده ي آنچه در خيابانهاي تهران مي گذرد در تماس تلفني با اقوام خود در كشورش در هتل لاله گفته است : « باور نكردني است. اينجا دارد انقلاب مي شود.»
-در فريدون كنار مردم بارديگر به زدوخوردي وسيع با ماموران پرداخته اند
-در تهران هلي كوپترها به پرواز درآمده اند
-در برخي از شهرها خبر از چهره هاي وحشت زده ماموران رسيده است. سربازان وظيفه نيروي انتظامي در شيراز در حال گريه كردن از ترس ديده شده اند.
-صداي موزيك و ترقه و بمب هاي دستي سراسر شهر تهران را فرا گرفته است. بسيجي ها در وحشت از كتك خوردن جرات دخالت ندارند. زنان و مردان با كودكان در خيابانها هستند. جوانان با دادن شعار و دشنام به بسيجي ها آنها را به چالش مي طلبند.
-در نارمك جوانان به تنبيه نيروهاي انتظامي پرداخته اند و بسيجي ها را به سختي گوشمالي داده اند
-از شيراز خبر مي رسد كه مردم به خيابانها ريخته اند و با روشن كردن آتش نيروهاي انتظامي را به چالش طلبيده اند
-گروههاي فعالي از جوانان به مردم فرا خوان مي دهند كه به سوي زندانها حركت كنند
-در تهران جوانان تعدادي از بسيجي ها را به داخل مسجد فراري دادند. بسيجي ها در مسجد را بسته و پناهنده شده اند. جوانان مسجد را محاصره و در مسجد را به آتش كشيده اند.
-پاسداران در حال فرار از شهر سنندج هستند. در كرمانشاه جوانان با بمبهاي دستي به خودروهاي نيروهاي انتظامي حمله ور شدند. شهر سنندج پر از آتش است صداي تيراندازي هوايي مردم مسلح گزارش شده است.
-در شهرك غرب و در نازي آباد در تهران نيروهاي انتظامي از مقابل مردم عقب نشيني كرده اند.
-شهر تهران سراسر درگيري است. جوانان عده اي از لباس شخصي ها را دستگير كرده اند و در حال بازجويي آنها مي باشند. درگيري با نيروهاي انتظامي همه جا گير شده است. در اكثر مناطق نيروهاي انتظامي پا به فرار گذاشته اند. جوانان به سوي برخي از پاسگاههاي نيروي انتظامي در حركتند.

در گوهر دشت جوانان كنترل برخي از خيابانها را به دست گرفته اند و به تهاجم بر عليه نيروهاي انتظامي دست زده اند.
-در تهران در اطراف خيابان مختاري يك اتومبيل گشت نيروهاي انتظامي مورد حمله واقع و به آتش كشيده شد.


-در سنندج و كرمانشاه مردم به تظاهرات ضد دولتي پرداخته اند

اخبار از پيك ايران
از ساعت حدود 7 كم كم خيابون اصلي گوهردشت از حالت عادي خود خارج شد (مغازه داران تعطيل كردند و جوانان مواد آتشزا پرتاب ميكردند)كم كم به تعداد جمعيت افزوده ميشد اين در حالي بود كه اثري از هيچ گونه پليسي ديده نميشد.ساعت حدود 8 حدود 20 تا مامور در اطراف فلكه دوم ديده ميشد كه باتوم به دست با رفدار وحشيانه از مردم ميخواستند كه متفرق شوند.در ساعت حدود 9 جمعيت به اوج خود رسيده بود و جوانان در وسط خيابان اصلي حركت ميكردند طوري كه خيابان به كللي بسته شده بود و صوت و جيق ميزدند و شعار ميدادند.كه يكدفعه سرو كله ي 7ـ8 تا وانت و يك كاميون گارد ويژه پيدا شدو وحشيانه از دو طرف(بالا و پايين)به مردم حمله كردند.ما تو كوچه ها فرار ميكرديم و پليسا دنبالمون.تا حدود ساعت 10 وضع به همين صورت بود كه بعد از زدن گاز اشكاور جمعيت تا حدي متفرق شدند و به فرعي هاي اطراف رفتند.ساعت حدود 11 در حالي كه هوا بسيار سرد بود خيابان اصلي تقريبا خلوت شد و جوانان در خيابان هاي اطراف به رقص و تكنو زدن پرداختند.گارد هاي ويژه همچنان پياده و سواره رژه ميرفتند و درگيري هاي پراكنده ادامه داشت.و حدود 20 بسيجي با فرياد ماشاا...حزب ا... قدرتنمايي ميكردند.

-----

جوانان و ساكنين منطقه ي امير آباد هم اكنون روبروي كوي دانشگاه تهران ،واقع درامير آباد شمالي جمعند. مزدوران بسيجي راه هاي منتهي به اين منطقه را بسته اند. ولي مردم توانسته اند دل مامورين انتظامي (( و نه بسيجي ها )) را با شيريني و آجيل كه پيام عشقشان است به دست آورند.
مردم معترض كه به بهانه چهارشنبه سوري در اين منطقه جمع شده اند گاه و بي گاه و با استفاده از هر فرصتي شعار مي دهند. در كوچه هاي منتهي به خيابان امير آباد شمالي جوانان با صداي بلند اقدام به پخش موزيك هاي شاد توليد لوس آنجلس كرده اند و به رقص و پايكوبي پرداخته اند. عده اي نيز بر پشت بام ها جمع اند و بر سر بسيجيان هنگام حمله به مردم ترقه و مواد محترقه پرتاب مي كنند. خانم ميانسالي روسري خود را از سر برداشته و ديگر بانوان حاضر را نيز تشويق به اين كار مي كند. هنگام حمله بسيجي ها به اين بانو همه ي حاضرين آنها را هو كردند و آن بانوي قهرمان را فرار ي دادند. صداي ترقه و فشفشه است كه از همه جا به گوش مي رسد.
در حالي كه تمام راديو تلويزيون هاي مخالف رژيم كه از لوس آنجلس پخش برنامه مي كنند با اختلال و پارازيت افكني شديد رو به رو هستند ،از يكسو تلويزيون دولتي رژيم اقدام به پخش بهترين فيلم ها سينمايي كرده و زا سوي ديگر بخش فارسي بي بي سي مردم را به ماندن در خانه و شنيدن ويژه برنامه ي اين راديو به مناسبت چهارشنبه سوري مي كند كه پخش زنده ي كنسرتي در لندن است.
--------------------------------------------------------------------
درگيري نيروهاي انتظامي با گروهي از جوانان در ميدان وليعصر در چهارشنبه آخر سال

در پي اعلام وجود نقاطي در تهران براي برگزاري مراسم چهارشنبه سوري نيروي انتظامي با جواناني كه در خيابان وليعصر بالا تر از ميدان وليعصر مشغول برگزاري اين مراسم بود برخور كرد و دقايقي درگيري در اين منطقه شدت گرفت كه در پايان با متفرق شدن مردم پايان يافت . با ترك محل توسط نيروي انتظامي اين مراسم دوباره توسط كسبه و مردم محل از سر آغاز شد.
----------------------------------------------------------------------
دود غليظی آسمان شهر سنندج را گرفته است . مردم سنندج مراسم چهارشنبه سوری را با شکوه تمام برگذار ميکنند. مردم سنندج چنان بر شهر تسلط يافته اند که جلوی پای ماموران و بسيجی ها ترقه در ميکنند و ماموران جرات عکس العمل ندارند. اين مراسم با تمام قدرت توسط مردم ادامه دارد.
--------------
از عصرِ ديروز سه شنبه تدابير امنيتی در سنندج بکار گرفته شده بود !تمام خيابانهای مهمِ شهر تحت نظارتِ نيرویِ انتظامی بود. از ساعت 6 عصر صدای ترقه های ديناميتی و دست ساز تمام نقاط شهر را فرا گرفته بود که نيرویِ انتظامی فقط در صورتِ ديدن شخصی که اقدام به آتش بازی ميکرد شخص مورد نظر را ميگشت که از جمله خود من ۵ دقيقه بازداشت و تفتيش شدم.ساعت ۵.۱۵ انفجاری در خيابان وليعهد سابق و وليعصر امروز شنيده شد که يک مغازه بر اثرِ مواد منفجره آتش گرفته بود. ساعت 6 نيز انفجاری در حوالی خيابانِ سيروس به وقوع پيوست که گفته شد بمب دست ساز بود.نا آرمی ها از ساعت ۵.۵ در خيابانِ ها شروع شد و جوانان فقط به شلوغ بازی و پرتاب ترقه اقدام کردند. بعد از اين واقعه حدود ۵۰۰۰ نفر در محله های خانقاه واقع در بلوار شلبی گرد آمدند و اقدام به ترقه اندازی کردند .از ساعت ۸.۵ به بعد نيرویِ انتظامی هشدار داد که محل را ترک کنيد اما مردم از اين کار سر باز ميزدند که نيروهای اطلاعاتی و لباس شخص ها وارد کار شدند و مردم را متفرق نمودند که در نتيجه خانواده ها به خانه های خود رفتند و جوانها تنها مانده به پارکِ قسمت پائين خانقاه پناه بردند. ماموران اطلاعات و لباس شخصی ها به آنان حمله کرده و آنان را متفرغ نمودند . من آنجا بودم ولی محل را ترک کردم چون ماموران اطلاعاتی به شدّت جوانان را مورد ضرب و شم قرار ميدادند . جوانان از آنجا متفرق شدند و به بستن خيابانِهای ابيدار و بولوار شلبی مبادرت کردند. جوانان از رانندگان ماشينها ميخواستند که بوق بزنند. اوضاع حسابی شلوغ شده بود که تا ميدان آزادی ادامه داشت و نيروهای اطلاعاتی و لباس شخصی ها به فيلم برداری و درگيری با جوانان پرداختند .از نقاط پائين شهر خبر از بازداشت و درگيريهای خونين ميرسد.دود بلای شهر را گرفته.از شعارهای داده شده در سنندج ميتوان به \" بيژی کردستان\"و آپو آپو آپو\" اشاره کرد. در کل مردم از دادن شعارهای تند امتناع ميکردند. در نقاط پائين شعارها تندتر بود . از ساعت 9 به بعد شهر آرام شد.
-----------------------------------------------------------------------------
چهار شنبه سوري

خيبان مرداويج در اصفهان صحنه در گيري پليس 110 با مردم بود.بسيجي هاي مسجدامهدي با بي سيم به پليس 110 موتور سوار هم خط مي دادند.مردم با حضور خود از نيروي انتظامي خواستند تا محله آنها را ترک کنند.
----------------------------------------------------------------------
درگيري هاي پراکنده ماموران با مردم در اصفهان

در شب 4 شنبه سوري در اصفهان در 3 نقطه ماموران با مردم درگير شدند. اما در مرداويج که مرکز اصلي تجمع مردم بود با وجود حضور نيروهاي انتظامي به دليل تعداد زياد مردم و ترس مامورين مراسم 4شنبه سوري کاملا آزاد و با رقص و پايکوبي جوانان دختر و پسر انجام گرديد. همچنبن دو دختر شجاع اقدام به برداشتن روسري کردند که توسط مامورين حکومت دستگير و تحويل اداره اطلاعات اصفهان کردند.
--------------------------------------------------------------
نفجار بسيار شديد در ميدن محسنی در ساعت ۹/۲۳ دقيقه باعث شکست شدن شيشه های ۲ پاساژ و منزل مسکونی و ماشينهای اطراف شد. در خيابان گيشا در کویِ نثر انفجار ديگری در ساعت ۱۰/۴۷ دقيقه در ميان نيروهای ضد شورش که با تجهيزات کامل آماده بودند باعث کشته و مجروح شدن دست کم ۲۰ نيروی ضد شورش گرديد. شدت انفجار به حدی بود که تا دقايقی بعد از انفجار تمام افرادی که در ان ناحيه بودند به حالت سر در گمی افتاده بودند.
----------------------------------------------------------
حزب الله کرمانشاه در ساعت ۸ بعد از نماز مغرب و عشا با چوب و چماق به مردم و جوانان در مراسم چهارشنبه سوری حمله کردند .حزب الله دليل کار خود را حرمتِ امام حسين و ماه محرم اعلام کرد.
------------------------------------------------------------------------------
كشته شدن يك پاسدار در بوشهر

شب چهارشنبه سوري يك سرهنگ پاسدار به نام قاسم مطاف به ضرب گلوله كشته شد. از انگيزه اين ترور اطلاعي در دست نيست
-------------------------------------------------------------
مراسم بي نظير چهارشنبه سوري در سراب

با سلام
امشب مراسم چهارشنبه سوري همچون سالهاي قبل با ولي اين بار بي نظير با شکوه زيادي در سراب برگزار شد و جوانهاي سرابي اهم از دختر و پسر بهمراه خانواده هايشان اين آيين ملي که آخوندها در صدد حذف آن هستند را با شکوه هر چه تمام برگزار کردند و صداي فشفشه و هفت ترقه ها جلوه خاصي به اين شهر داده بود .لازم به ياد آوري است که عده اي بسيجي با سر دادن الله اکبر در صدد بهم زدن اين مراسم بودن که با واکنش تند مردم مواجه شدن و از محل متوارش شدن و درضمن نيروي انتظامي بدليل گسترده بودن اين مراسم فقط ناظر اوضا و احوال بود.
يک شهروند سرابي
-------------------------------------------------------------
مراسم چهارشنبه سوری با شدت تمام در نقاط مختلف شیراز برگزار شده است

حضور جوانان پر شور بی نظیر است. نیروهای انتظامی و بسیجیهای مزدور، جرات نطق کشیدن را ندارند و در چند مورد اقدام به فیلمبرداری کرده بودند که دوربین آنها توسط جوانان شیرازی ضبط و شکسته شده است.

درگیری آنچنانی مخابره نشده است.

در دریاچه نمک ، شهرک صدرا ، تیون ، کلیه پارکهای شیراز، بلوار چمران و همه محلات شیراز از جنوب شهر تا شمال شهر همگی مراسم چهارشنبه سوری را با شدت تمام جشن گرفته اند . آفرین بر جوانان پر شور و غرور آفرین میهن عزیزمان ایران

در دریاچه نمک و تیون و شهرک صدرا پیاله های عرق با مزه ماست و خیار در بین جوانان رد و بدل میگردد و همگی این جشن باستانی را پاس میدارند و به امید روزی که در حافظیه شیراز می بنوشیم و پایکوبی کنیم
-------------------------------------------------------------
درگيري نيروهاي انتظامي با گروهي از جوانان در ميدان وليعصر در چهارشنبه آخر سال

در پي اعلام وجود نقاطي در تهران براي برگزاري مراسم چهارشنبه سوري نيروي انتظامي با جواناني كه در خيابان وليعصر بالا تر از ميدان وليعصر مشغول برگزاري اين مراسم بود برخور كرد و دقايقي درگيري در اين منطقه شدت گرفت كه در پايان با متفرق شدن مردم پايان يافت . با ترك محل توسط نيروي انتظامي اين مراسم دوباره توسط كسبه و مردم محل از سر آغاز سد
--------------
گروهي زيادي از دانشجويان در شب چهارشنبه سوري با تجمع در مقابل کوي و خيابان امير اباد در جشن وشادي مردم محل شريک شده وهمرا انان به جشن پرداختند اين گروه از دانشجويان به گرمي از سوي اهالي محل استقبال شده و مردم با نقل و شيريني از انان پذيرايي مي کردند.
اين تجمع که تا ساعت 1نيمه شب ادامه داشت وهر لحظه به تعداد جمعيت افزوده مي شد در انتها همزمان با سر دادن شهارهاي ضد حکومتي از سوي دانشجويان وهمراهي مردم محل با انان تبديل به يک تجمع ضد حکومتي پرشور شد. در اين هنگام نيروهاي يگان ويزه و مزدوران بسيج به سوي مردم حمله ورشدند که مردم براي مقابله خيابان امير اباد و برخي کوچه هاي مقابل کوي دانشکاه را بر بر پا کردن اتش بستند و بدين ترتيب الگانس ها و پاترول هاي نيروهاي مزدور متوقف شدند.ودر چند مورد مردم و دانشجويان با سنگ وترقه ودر يک مورد با نارنجک دستي به يکي از الکانسها حمله کردند.که ظاهرا نيروهاي مزدور حکومت پس از انکه متوجه شدند به خصوص در اين شب مواداتش زا و منفجره ونارنجک هاي دستي بطور گسترده در دست جوانان و مردم است و به همين خاطر از سوي مردم ودانشجويان خشمگين احتمال خطرات شديدي انها راتهديد مي کند به طور فضاحت باري اقدام به فرار کردند و . پس از توقفي کوتاه به طرز فضاحت باري مجبور به عقب نشيني و فرار شدند
وبا بستن خيابان اصلي امير اباداز حوالي بزرگراه جلال ال احمد مانع ورود ساير شهروندان به اين منطقه شدند. همچنين چند بسيجي مزدور که قصد حمله به دانشجويان معترض را داشتنددر يک اقدام دليرانه توسط جوانان منطقه با ترقه ونارنجک دستي مورد حمله قرار گرفتند که موجب مجروح و فراري دادن انها شد ويکي از بسيجيهاي مزدور که در حال دستگيري يک دانشجو بود توسط يکي از جوانان شجاع با نارنجک دست ساز مستقيما مورد حمله قرار گرفت که منجر به اتش گرفتن لباس وي شد و وي به شدت مجروح ودچار سوختگي شديد شد ودر اين حال هيچکس حاضر به کمک به اين مزدور جنايتکار نبود و همه کف مي زدند که در نهايت توسط ماموران انتظامي به بيمارستان منتقل شد.
ضمنا خودروهاي نيروي انتظامي از ترس اتشزده شدن توسط مردم در فاصله دور از مردم قرار گرفته بودند.
در نهايت دراين تجمع بخاطر اتحاد مردمي نيروهاي مزدور نتوانستند کسي را دستگير کنند.
برخي از شعارهايي که توشط دانشجويان و مردم داده مي شد اين ها بود :

توپ تانک بسيجي ديگر اثر ندارد
سلطنت اخوندي ديگر ثمر ندارد

توپ تانک فشفشه خامنه اي کشمشه !

ملت دانشجو اتحاد اتحاد
معلم کارگر اعتصاب اعتصاب

ديکتاتور حيا کن مملکتو رها کن

مجلس يکدست نمي خوايم رهبر يکدست نمي خوايم!

رفراندم رفراندوم راه نجات مردم
---------------
بر اساس گزارشهاي رسيده از شهرماي مختلف ايران, مردم و به ويزه جوانان جشن ملي چهار شنبه سوري را با شکوه هرچه تمامتر برگزار کردند. به گزارشهاي دريافتي از تهران جوانان و ساکنين منطقه اميراباد روبروي کوي دانشگاه تهران تجمع کرده و با روشن کردن اتش عليه سران رزيم اسلامي شعار مي دادند. نيروهاي انتظامي و بسيجي راههاي منتهي به اين منطقه را بستند تا شرايط را براي سرکوب اماده کنند اما به رغم اين اقدامات جوانان ضمن سردادن شعارهاي ضد حکومتي به سوي ماموران ترقه و مواد محترقه پرتاب مي کردند. صداي ترقه و فشفشه اين منطقه را پر کرده بود. نيروهاي بسيجي به مردم نزديک نمي شدند و از ايجاد درگيري واهمه داشتند. در ميدان وليعصر گروهي از جوانان که شعارهائي عليه سردمداران حکومت به ويزه خامنه اي ميدادند با نيروهاي سرکوبگر انتظامي درگير شدند. در خيابان ظفر تهران نيز جوانان زيادي تجمع کرده و به اتش بازي مشغول شدند , جوانان خزانه نير در فلکه چهارم تجمع کرده و اين مراسم را گرامي داشتند. در تبريز در منطقه اب رسان جوانان با برپائي اتش و انفجار ترقه و مواد محترقه به جشن و پايکوبي پرداختند. در سنندج دود غليظي اسمان شهر را فرا گرفته بود , مردم اين شهر مراسم چهارشنبه سوري را با شکوه هرچه بيشتر برگزار کردند. جوانان بدون واهمه از لباس شخصيها و نيروي بسيجي جلوي پاي انها ترقه مي انداختند و ماموران حکومتي جرات عکس العمل نداشتند. در کرمانشاه و بسياري از شهرهاي ديگر نيز مراسم مشابهي برگزارشد. اين در حاليست که برخي از سران جمهوري اسلامي عليه جشن چهارشنبه سوري فتوا داده و خواهان سرکوب برگزارکنندگان اين مراسم شده بودند. قابل ذکر است که وزارت کشور و نيروي انتظامي نقاط خاصي را براي مراسم چهار شنبه سوري در نظر گرفته بودند و نسبت به برگزاري مراسم خارج از اين نقاط هشدار داده بودند اما مردم بي اعتنا به اين هشدارها همه جاي شهرها به ويزه شهرهاي بزرگ از جمله تهران را به صحنه جشن و پايکوبي مبدل کردند. مردم مي گفتند بزرگترين انگيزه انها دهن کجي به ملاهاي مرتجع و ضد ايراني بوده است.-

No comments:

Post a Comment

اخبار چهارشنبه سوري
براي آنها كه نمي توانند سايت هاي حبري را باز كنند:


عكس از پيك ايران


خبرگزاري زاگرس
-در مشهد تعدادي از جوانان بازداشت شده اند
-تمامي تلفنهاي همراه توسط دولت جمهوري اسلامي از كار افتاده است
-در اصفهان ماموران به مردم حمله ور شده اند. جوانان در شهرهاي مختلف با شعار توپ، تانك فشفشه خامنه اي بايد كشته شه به مقابله با نيروهاي سركوبگر پرداخته اند.
-در خيابان جي در جنوب تهران مردم به بانكها و موسسات دولتي حمله ور شده اند و به ماموران انتظامي حمله ور شده اند.

در خيابان نبوت جوانان يك خودروي نيروهاي پليس را با سنگ مورد حمله قرار داده اند تعدادي از ماموران را به شدت مضروب ساخته اند.
-نيروهاي سپاه در وحشت از پيشرفت مردم به سوي مناطق محل سكونت مقامات رژيم در شمال تهران در وروديهاي اين محلات مستقر شده اند.
-دهها نفر در درگيريها زخمي شده اند و حداقل دوتن تاكنون كشته شده اند. آمار تلفات هر دقيقه بالاتر مي رود
-در ميدان گرگان ماموران انتظامي با حمله به مردم يك بچه شش ماهه را زير دست و پا له كردند. مردم خشگين به سوي كلانتري حمله ور شده و به گفته ي يكي از شاهدان مردم چندين مامور را به شدت مضروب ساختند. ماموران در حال فرار هستند. از جوانان سراسر تهران خواسته شده كه به اين منطقه بروند.
-يك توريست آلماني با مشاهده ي آنچه در خيابانهاي تهران مي گذرد در تماس تلفني با اقوام خود در كشورش در هتل لاله گفته است : « باور نكردني است. اينجا دارد انقلاب مي شود.»
-در فريدون كنار مردم بارديگر به زدوخوردي وسيع با ماموران پرداخته اند
-در تهران هلي كوپترها به پرواز درآمده اند
-در برخي از شهرها خبر از چهره هاي وحشت زده ماموران رسيده است. سربازان وظيفه نيروي انتظامي در شيراز در حال گريه كردن از ترس ديده شده اند.
-صداي موزيك و ترقه و بمب هاي دستي سراسر شهر تهران را فرا گرفته است. بسيجي ها در وحشت از كتك خوردن جرات دخالت ندارند. زنان و مردان با كودكان در خيابانها هستند. جوانان با دادن شعار و دشنام به بسيجي ها آنها را به چالش مي طلبند.
-در نارمك جوانان به تنبيه نيروهاي انتظامي پرداخته اند و بسيجي ها را به سختي گوشمالي داده اند
-از شيراز خبر مي رسد كه مردم به خيابانها ريخته اند و با روشن كردن آتش نيروهاي انتظامي را به چالش طلبيده اند
-گروههاي فعالي از جوانان به مردم فرا خوان مي دهند كه به سوي زندانها حركت كنند
-در تهران جوانان تعدادي از بسيجي ها را به داخل مسجد فراري دادند. بسيجي ها در مسجد را بسته و پناهنده شده اند. جوانان مسجد را محاصره و در مسجد را به آتش كشيده اند.
-پاسداران در حال فرار از شهر سنندج هستند. در كرمانشاه جوانان با بمبهاي دستي به خودروهاي نيروهاي انتظامي حمله ور شدند. شهر سنندج پر از آتش است صداي تيراندازي هوايي مردم مسلح گزارش شده است.
-در شهرك غرب و در نازي آباد در تهران نيروهاي انتظامي از مقابل مردم عقب نشيني كرده اند.
-شهر تهران سراسر درگيري است. جوانان عده اي از لباس شخصي ها را دستگير كرده اند و در حال بازجويي آنها مي باشند. درگيري با نيروهاي انتظامي همه جا گير شده است. در اكثر مناطق نيروهاي انتظامي پا به فرار گذاشته اند. جوانان به سوي برخي از پاسگاههاي نيروي انتظامي در حركتند.

در گوهر دشت جوانان كنترل برخي از خيابانها را به دست گرفته اند و به تهاجم بر عليه نيروهاي انتظامي دست زده اند.
-در تهران در اطراف خيابان مختاري يك اتومبيل گشت نيروهاي انتظامي مورد حمله واقع و به آتش كشيده شد.


-در سنندج و كرمانشاه مردم به تظاهرات ضد دولتي پرداخته اند

اخبار از پيك ايران
از ساعت حدود 7 كم كم خيابون اصلي گوهردشت از حالت عادي خود خارج شد (مغازه داران تعطيل كردند و جوانان مواد آتشزا پرتاب ميكردند)كم كم به تعداد جمعيت افزوده ميشد اين در حالي بود كه اثري از هيچ گونه پليسي ديده نميشد.ساعت حدود 8 حدود 20 تا مامور در اطراف فلكه دوم ديده ميشد كه باتوم به دست با رفدار وحشيانه از مردم ميخواستند كه متفرق شوند.در ساعت حدود 9 جمعيت به اوج خود رسيده بود و جوانان در وسط خيابان اصلي حركت ميكردند طوري كه خيابان به كللي بسته شده بود و صوت و جيق ميزدند و شعار ميدادند.كه يكدفعه سرو كله ي 7ـ8 تا وانت و يك كاميون گارد ويژه پيدا شدو وحشيانه از دو طرف(بالا و پايين)به مردم حمله كردند.ما تو كوچه ها فرار ميكرديم و پليسا دنبالمون.تا حدود ساعت 10 وضع به همين صورت بود كه بعد از زدن گاز اشكاور جمعيت تا حدي متفرق شدند و به فرعي هاي اطراف رفتند.ساعت حدود 11 در حالي كه هوا بسيار سرد بود خيابان اصلي تقريبا خلوت شد و جوانان در خيابان هاي اطراف به رقص و تكنو زدن پرداختند.گارد هاي ويژه همچنان پياده و سواره رژه ميرفتند و درگيري هاي پراكنده ادامه داشت.و حدود 20 بسيجي با فرياد ماشاا...حزب ا... قدرتنمايي ميكردند.

-----

جوانان و ساكنين منطقه ي امير آباد هم اكنون روبروي كوي دانشگاه تهران ،واقع درامير آباد شمالي جمعند. مزدوران بسيجي راه هاي منتهي به اين منطقه را بسته اند. ولي مردم توانسته اند دل مامورين انتظامي (( و نه بسيجي ها )) را با شيريني و آجيل كه پيام عشقشان است به دست آورند.
مردم معترض كه به بهانه چهارشنبه سوري در اين منطقه جمع شده اند گاه و بي گاه و با استفاده از هر فرصتي شعار مي دهند. در كوچه هاي منتهي به خيابان امير آباد شمالي جوانان با صداي بلند اقدام به پخش موزيك هاي شاد توليد لوس آنجلس كرده اند و به رقص و پايكوبي پرداخته اند. عده اي نيز بر پشت بام ها جمع اند و بر سر بسيجيان هنگام حمله به مردم ترقه و مواد محترقه پرتاب مي كنند. خانم ميانسالي روسري خود را از سر برداشته و ديگر بانوان حاضر را نيز تشويق به اين كار مي كند. هنگام حمله بسيجي ها به اين بانو همه ي حاضرين آنها را هو كردند و آن بانوي قهرمان را فرار ي دادند. صداي ترقه و فشفشه است كه از همه جا به گوش مي رسد.
در حالي كه تمام راديو تلويزيون هاي مخالف رژيم كه از لوس آنجلس پخش برنامه مي كنند با اختلال و پارازيت افكني شديد رو به رو هستند ،از يكسو تلويزيون دولتي رژيم اقدام به پخش بهترين فيلم ها سينمايي كرده و زا سوي ديگر بخش فارسي بي بي سي مردم را به ماندن در خانه و شنيدن ويژه برنامه ي اين راديو به مناسبت چهارشنبه سوري مي كند كه پخش زنده ي كنسرتي در لندن است.
--------------------------------------------------------------------
درگيري نيروهاي انتظامي با گروهي از جوانان در ميدان وليعصر در چهارشنبه آخر سال

در پي اعلام وجود نقاطي در تهران براي برگزاري مراسم چهارشنبه سوري نيروي انتظامي با جواناني كه در خيابان وليعصر بالا تر از ميدان وليعصر مشغول برگزاري اين مراسم بود برخور كرد و دقايقي درگيري در اين منطقه شدت گرفت كه در پايان با متفرق شدن مردم پايان يافت . با ترك محل توسط نيروي انتظامي اين مراسم دوباره توسط كسبه و مردم محل از سر آغاز شد.
----------------------------------------------------------------------
دود غليظی آسمان شهر سنندج را گرفته است . مردم سنندج مراسم چهارشنبه سوری را با شکوه تمام برگذار ميکنند. مردم سنندج چنان بر شهر تسلط يافته اند که جلوی پای ماموران و بسيجی ها ترقه در ميکنند و ماموران جرات عکس العمل ندارند. اين مراسم با تمام قدرت توسط مردم ادامه دارد.
--------------
از عصرِ ديروز سه شنبه تدابير امنيتی در سنندج بکار گرفته شده بود !تمام خيابانهای مهمِ شهر تحت نظارتِ نيرویِ انتظامی بود. از ساعت 6 عصر صدای ترقه های ديناميتی و دست ساز تمام نقاط شهر را فرا گرفته بود که نيرویِ انتظامی فقط در صورتِ ديدن شخصی که اقدام به آتش بازی ميکرد شخص مورد نظر را ميگشت که از جمله خود من ۵ دقيقه بازداشت و تفتيش شدم.ساعت ۵.۱۵ انفجاری در خيابان وليعهد سابق و وليعصر امروز شنيده شد که يک مغازه بر اثرِ مواد منفجره آتش گرفته بود. ساعت 6 نيز انفجاری در حوالی خيابانِ سيروس به وقوع پيوست که گفته شد بمب دست ساز بود.نا آرمی ها از ساعت ۵.۵ در خيابانِ ها شروع شد و جوانان فقط به شلوغ بازی و پرتاب ترقه اقدام کردند. بعد از اين واقعه حدود ۵۰۰۰ نفر در محله های خانقاه واقع در بلوار شلبی گرد آمدند و اقدام به ترقه اندازی کردند .از ساعت ۸.۵ به بعد نيرویِ انتظامی هشدار داد که محل را ترک کنيد اما مردم از اين کار سر باز ميزدند که نيروهای اطلاعاتی و لباس شخص ها وارد کار شدند و مردم را متفرق نمودند که در نتيجه خانواده ها به خانه های خود رفتند و جوانها تنها مانده به پارکِ قسمت پائين خانقاه پناه بردند. ماموران اطلاعات و لباس شخصی ها به آنان حمله کرده و آنان را متفرغ نمودند . من آنجا بودم ولی محل را ترک کردم چون ماموران اطلاعاتی به شدّت جوانان را مورد ضرب و شم قرار ميدادند . جوانان از آنجا متفرق شدند و به بستن خيابانِهای ابيدار و بولوار شلبی مبادرت کردند. جوانان از رانندگان ماشينها ميخواستند که بوق بزنند. اوضاع حسابی شلوغ شده بود که تا ميدان آزادی ادامه داشت و نيروهای اطلاعاتی و لباس شخصی ها به فيلم برداری و درگيری با جوانان پرداختند .از نقاط پائين شهر خبر از بازداشت و درگيريهای خونين ميرسد.دود بلای شهر را گرفته.از شعارهای داده شده در سنندج ميتوان به \" بيژی کردستان\"و آپو آپو آپو\" اشاره کرد. در کل مردم از دادن شعارهای تند امتناع ميکردند. در نقاط پائين شعارها تندتر بود . از ساعت 9 به بعد شهر آرام شد.
-----------------------------------------------------------------------------
چهار شنبه سوري

خيبان مرداويج در اصفهان صحنه در گيري پليس 110 با مردم بود.بسيجي هاي مسجدامهدي با بي سيم به پليس 110 موتور سوار هم خط مي دادند.مردم با حضور خود از نيروي انتظامي خواستند تا محله آنها را ترک کنند.
----------------------------------------------------------------------
درگيري هاي پراکنده ماموران با مردم در اصفهان

در شب 4 شنبه سوري در اصفهان در 3 نقطه ماموران با مردم درگير شدند. اما در مرداويج که مرکز اصلي تجمع مردم بود با وجود حضور نيروهاي انتظامي به دليل تعداد زياد مردم و ترس مامورين مراسم 4شنبه سوري کاملا آزاد و با رقص و پايکوبي جوانان دختر و پسر انجام گرديد. همچنبن دو دختر شجاع اقدام به برداشتن روسري کردند که توسط مامورين حکومت دستگير و تحويل اداره اطلاعات اصفهان کردند.
--------------------------------------------------------------
نفجار بسيار شديد در ميدن محسنی در ساعت ۹/۲۳ دقيقه باعث شکست شدن شيشه های ۲ پاساژ و منزل مسکونی و ماشينهای اطراف شد. در خيابان گيشا در کویِ نثر انفجار ديگری در ساعت ۱۰/۴۷ دقيقه در ميان نيروهای ضد شورش که با تجهيزات کامل آماده بودند باعث کشته و مجروح شدن دست کم ۲۰ نيروی ضد شورش گرديد. شدت انفجار به حدی بود که تا دقايقی بعد از انفجار تمام افرادی که در ان ناحيه بودند به حالت سر در گمی افتاده بودند.
----------------------------------------------------------
حزب الله کرمانشاه در ساعت ۸ بعد از نماز مغرب و عشا با چوب و چماق به مردم و جوانان در مراسم چهارشنبه سوری حمله کردند .حزب الله دليل کار خود را حرمتِ امام حسين و ماه محرم اعلام کرد.
------------------------------------------------------------------------------
كشته شدن يك پاسدار در بوشهر

شب چهارشنبه سوري يك سرهنگ پاسدار به نام قاسم مطاف به ضرب گلوله كشته شد. از انگيزه اين ترور اطلاعي در دست نيست
-------------------------------------------------------------
مراسم بي نظير چهارشنبه سوري در سراب

با سلام
امشب مراسم چهارشنبه سوري همچون سالهاي قبل با ولي اين بار بي نظير با شکوه زيادي در سراب برگزار شد و جوانهاي سرابي اهم از دختر و پسر بهمراه خانواده هايشان اين آيين ملي که آخوندها در صدد حذف آن هستند را با شکوه هر چه تمام برگزار کردند و صداي فشفشه و هفت ترقه ها جلوه خاصي به اين شهر داده بود .لازم به ياد آوري است که عده اي بسيجي با سر دادن الله اکبر در صدد بهم زدن اين مراسم بودن که با واکنش تند مردم مواجه شدن و از محل متوارش شدن و درضمن نيروي انتظامي بدليل گسترده بودن اين مراسم فقط ناظر اوضا و احوال بود.
يک شهروند سرابي
-------------------------------------------------------------
مراسم چهارشنبه سوری با شدت تمام در نقاط مختلف شیراز برگزار شده است

حضور جوانان پر شور بی نظیر است. نیروهای انتظامی و بسیجیهای مزدور، جرات نطق کشیدن را ندارند و در چند مورد اقدام به فیلمبرداری کرده بودند که دوربین آنها توسط جوانان شیرازی ضبط و شکسته شده است.

درگیری آنچنانی مخابره نشده است.

در دریاچه نمک ، شهرک صدرا ، تیون ، کلیه پارکهای شیراز، بلوار چمران و همه محلات شیراز از جنوب شهر تا شمال شهر همگی مراسم چهارشنبه سوری را با شدت تمام جشن گرفته اند . آفرین بر جوانان پر شور و غرور آفرین میهن عزیزمان ایران

در دریاچه نمک و تیون و شهرک صدرا پیاله های عرق با مزه ماست و خیار در بین جوانان رد و بدل میگردد و همگی این جشن باستانی را پاس میدارند و به امید روزی که در حافظیه شیراز می بنوشیم و پایکوبی کنیم
-------------------------------------------------------------
درگيري نيروهاي انتظامي با گروهي از جوانان در ميدان وليعصر در چهارشنبه آخر سال

در پي اعلام وجود نقاطي در تهران براي برگزاري مراسم چهارشنبه سوري نيروي انتظامي با جواناني كه در خيابان وليعصر بالا تر از ميدان وليعصر مشغول برگزاري اين مراسم بود برخور كرد و دقايقي درگيري در اين منطقه شدت گرفت كه در پايان با متفرق شدن مردم پايان يافت . با ترك محل توسط نيروي انتظامي اين مراسم دوباره توسط كسبه و مردم محل از سر آغاز سد
--------------
گروهي زيادي از دانشجويان در شب چهارشنبه سوري با تجمع در مقابل کوي و خيابان امير اباد در جشن وشادي مردم محل شريک شده وهمرا انان به جشن پرداختند اين گروه از دانشجويان به گرمي از سوي اهالي محل استقبال شده و مردم با نقل و شيريني از انان پذيرايي مي کردند.
اين تجمع که تا ساعت 1نيمه شب ادامه داشت وهر لحظه به تعداد جمعيت افزوده مي شد در انتها همزمان با سر دادن شهارهاي ضد حکومتي از سوي دانشجويان وهمراهي مردم محل با انان تبديل به يک تجمع ضد حکومتي پرشور شد. در اين هنگام نيروهاي يگان ويزه و مزدوران بسيج به سوي مردم حمله ورشدند که مردم براي مقابله خيابان امير اباد و برخي کوچه هاي مقابل کوي دانشکاه را بر بر پا کردن اتش بستند و بدين ترتيب الگانس ها و پاترول هاي نيروهاي مزدور متوقف شدند.ودر چند مورد مردم و دانشجويان با سنگ وترقه ودر يک مورد با نارنجک دستي به يکي از الکانسها حمله کردند.که ظاهرا نيروهاي مزدور حکومت پس از انکه متوجه شدند به خصوص در اين شب مواداتش زا و منفجره ونارنجک هاي دستي بطور گسترده در دست جوانان و مردم است و به همين خاطر از سوي مردم ودانشجويان خشمگين احتمال خطرات شديدي انها راتهديد مي کند به طور فضاحت باري اقدام به فرار کردند و . پس از توقفي کوتاه به طرز فضاحت باري مجبور به عقب نشيني و فرار شدند
وبا بستن خيابان اصلي امير اباداز حوالي بزرگراه جلال ال احمد مانع ورود ساير شهروندان به اين منطقه شدند. همچنين چند بسيجي مزدور که قصد حمله به دانشجويان معترض را داشتنددر يک اقدام دليرانه توسط جوانان منطقه با ترقه ونارنجک دستي مورد حمله قرار گرفتند که موجب مجروح و فراري دادن انها شد ويکي از بسيجيهاي مزدور که در حال دستگيري يک دانشجو بود توسط يکي از جوانان شجاع با نارنجک دست ساز مستقيما مورد حمله قرار گرفت که منجر به اتش گرفتن لباس وي شد و وي به شدت مجروح ودچار سوختگي شديد شد ودر اين حال هيچکس حاضر به کمک به اين مزدور جنايتکار نبود و همه کف مي زدند که در نهايت توسط ماموران انتظامي به بيمارستان منتقل شد.
ضمنا خودروهاي نيروي انتظامي از ترس اتشزده شدن توسط مردم در فاصله دور از مردم قرار گرفته بودند.
در نهايت دراين تجمع بخاطر اتحاد مردمي نيروهاي مزدور نتوانستند کسي را دستگير کنند.
برخي از شعارهايي که توشط دانشجويان و مردم داده مي شد اين ها بود :

توپ تانک بسيجي ديگر اثر ندارد
سلطنت اخوندي ديگر ثمر ندارد

توپ تانک فشفشه خامنه اي کشمشه !

ملت دانشجو اتحاد اتحاد
معلم کارگر اعتصاب اعتصاب

ديکتاتور حيا کن مملکتو رها کن

مجلس يکدست نمي خوايم رهبر يکدست نمي خوايم!

رفراندم رفراندوم راه نجات مردم
---------------
بر اساس گزارشهاي رسيده از شهرماي مختلف ايران, مردم و به ويزه جوانان جشن ملي چهار شنبه سوري را با شکوه هرچه تمامتر برگزار کردند. به گزارشهاي دريافتي از تهران جوانان و ساکنين منطقه اميراباد روبروي کوي دانشگاه تهران تجمع کرده و با روشن کردن اتش عليه سران رزيم اسلامي شعار مي دادند. نيروهاي انتظامي و بسيجي راههاي منتهي به اين منطقه را بستند تا شرايط را براي سرکوب اماده کنند اما به رغم اين اقدامات جوانان ضمن سردادن شعارهاي ضد حکومتي به سوي ماموران ترقه و مواد محترقه پرتاب مي کردند. صداي ترقه و فشفشه اين منطقه را پر کرده بود. نيروهاي بسيجي به مردم نزديک نمي شدند و از ايجاد درگيري واهمه داشتند. در ميدان وليعصر گروهي از جوانان که شعارهائي عليه سردمداران حکومت به ويزه خامنه اي ميدادند با نيروهاي سرکوبگر انتظامي درگير شدند. در خيابان ظفر تهران نيز جوانان زيادي تجمع کرده و به اتش بازي مشغول شدند , جوانان خزانه نير در فلکه چهارم تجمع کرده و اين مراسم را گرامي داشتند. در تبريز در منطقه اب رسان جوانان با برپائي اتش و انفجار ترقه و مواد محترقه به جشن و پايکوبي پرداختند. در سنندج دود غليظي اسمان شهر را فرا گرفته بود , مردم اين شهر مراسم چهارشنبه سوري را با شکوه هرچه بيشتر برگزار کردند. جوانان بدون واهمه از لباس شخصيها و نيروي بسيجي جلوي پاي انها ترقه مي انداختند و ماموران حکومتي جرات عکس العمل نداشتند. در کرمانشاه و بسياري از شهرهاي ديگر نيز مراسم مشابهي برگزارشد. اين در حاليست که برخي از سران جمهوري اسلامي عليه جشن چهارشنبه سوري فتوا داده و خواهان سرکوب برگزارکنندگان اين مراسم شده بودند. قابل ذکر است که وزارت کشور و نيروي انتظامي نقاط خاصي را براي مراسم چهار شنبه سوري در نظر گرفته بودند و نسبت به برگزاري مراسم خارج از اين نقاط هشدار داده بودند اما مردم بي اعتنا به اين هشدارها همه جاي شهرها به ويزه شهرهاي بزرگ از جمله تهران را به صحنه جشن و پايکوبي مبدل کردند. مردم مي گفتند بزرگترين انگيزه انها دهن کجي به ملاهاي مرتجع و ضد ايراني بوده است.-

0 comments:

Post a Comment