Wednesday, February 09, 2005

از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان گوهر دشت کرج حمایت کنیم.عکس از بی بی سی

داراب زند، مهرداد لهراسبی، فرزاد حميدی، ارژنگ داوودی، حجت زمانی و جعفر اقدامی، شش تن از زندانيان زندان رجايی شهر (گوهردشت) کرج با انتشار بيانيه ای اعلام کرده اند که از روز ۲۴ ژانويه (پنجم بهمن) در اعتراض به "عدم تفکيک جرائم و اجرای طرح طبقه بندی زندانيان و زندانها و نيز نقض حقوق بشر در ايران" دست به اعتصاب غذا زده اند.
اعتصاب کنندگان کسانی اند که در ارتباط با تظاهرات دانشجويی سالهای اخير در ايران بازداشت و به حبس محکوم شدند و آنچه در بيانيه آنان با عنوان "عدم تفکيک جرائم و اجرای طرح طبقه بندی زندانيان و زندانها" بدان اشاره شده و اعتراض به آن، انگيزه اصلی اعتصاب غذا به شمار می رود، در واقع به معنی جدا نکردن زندانيان سياسی از زندانيان عادی است.

( بی بی سی )

دولت ایران به بهانه این که در ایران جرم سیاسی و زندانی سیاسی وجود ندارد زندانیان سیاسی را به زندان های عادی میبرد تا شاید به "تیر غیب" از شرشان خلاص شود. جان این زندانیان سیاسی در خطر است. طبق اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق تعداد اعتصاب کنندگان بیشتر است. از قرار ابتدا حجت زمانی-ولی الله فیض مهدوی و جعفر اقدامی دست به اعتصاب زدند و حدود یک هفته بعد بينا داراب زند،فرزاد حميدي،ارژنگ داودي و مهرداد لهراسبي به آنها پیوستند. وضع جسمانی اعتصاب کنندگان به سرعت رو به وخامت گذاشته است


در حالی که بی بی سی با خلیل بهرامی وکیل دو تن از اعتصاب کنندگان مصاجبه کرده است سخنگوی قوه قضاییه به شیوه معمول وجود اعتصاب غذا در زندان گوهر دشت را تکذیب کرده است. آقا فرموده اند:
"من خودم ديروز دوشنبه با مسئولان زندان صحبت کردم و آنها قوياً اين موضوع راتکذيب کردند".

این زندانیان که به جرم افکار و عقایدشان زندانی هستند باید لااقل از این حق برخوردار باشند که از زندانیان خطرناک تفکیک شوند
با ایی میل به عفو بین الملل و مراجع دیگر بر دولت ایران فشار بیاوریم که حقوق زندانیان سیاسی را به رسمین بشناسد. ار چه در نهایت زندانی سیاسی نباید وجود داشته باشد.

به صفحه عفو بین الملل در این آدرس بروید و برایشان پیامی هر چند کوتاه در اعتراض به اقدامات دولت ایران بنویسید. http://web.amnesty.org/contacts/contact_us/eng-000

No comments:

Post a Comment

از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان گوهر دشت کرج حمایت کنیم.عکس از بی بی سی

داراب زند، مهرداد لهراسبی، فرزاد حميدی، ارژنگ داوودی، حجت زمانی و جعفر اقدامی، شش تن از زندانيان زندان رجايی شهر (گوهردشت) کرج با انتشار بيانيه ای اعلام کرده اند که از روز ۲۴ ژانويه (پنجم بهمن) در اعتراض به "عدم تفکيک جرائم و اجرای طرح طبقه بندی زندانيان و زندانها و نيز نقض حقوق بشر در ايران" دست به اعتصاب غذا زده اند.
اعتصاب کنندگان کسانی اند که در ارتباط با تظاهرات دانشجويی سالهای اخير در ايران بازداشت و به حبس محکوم شدند و آنچه در بيانيه آنان با عنوان "عدم تفکيک جرائم و اجرای طرح طبقه بندی زندانيان و زندانها" بدان اشاره شده و اعتراض به آن، انگيزه اصلی اعتصاب غذا به شمار می رود، در واقع به معنی جدا نکردن زندانيان سياسی از زندانيان عادی است.

( بی بی سی )

دولت ایران به بهانه این که در ایران جرم سیاسی و زندانی سیاسی وجود ندارد زندانیان سیاسی را به زندان های عادی میبرد تا شاید به "تیر غیب" از شرشان خلاص شود. جان این زندانیان سیاسی در خطر است. طبق اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق تعداد اعتصاب کنندگان بیشتر است. از قرار ابتدا حجت زمانی-ولی الله فیض مهدوی و جعفر اقدامی دست به اعتصاب زدند و حدود یک هفته بعد بينا داراب زند،فرزاد حميدي،ارژنگ داودي و مهرداد لهراسبي به آنها پیوستند. وضع جسمانی اعتصاب کنندگان به سرعت رو به وخامت گذاشته است


در حالی که بی بی سی با خلیل بهرامی وکیل دو تن از اعتصاب کنندگان مصاجبه کرده است سخنگوی قوه قضاییه به شیوه معمول وجود اعتصاب غذا در زندان گوهر دشت را تکذیب کرده است. آقا فرموده اند:
"من خودم ديروز دوشنبه با مسئولان زندان صحبت کردم و آنها قوياً اين موضوع راتکذيب کردند".

این زندانیان که به جرم افکار و عقایدشان زندانی هستند باید لااقل از این حق برخوردار باشند که از زندانیان خطرناک تفکیک شوند
با ایی میل به عفو بین الملل و مراجع دیگر بر دولت ایران فشار بیاوریم که حقوق زندانیان سیاسی را به رسمین بشناسد. ار چه در نهایت زندانی سیاسی نباید وجود داشته باشد.

به صفحه عفو بین الملل در این آدرس بروید و برایشان پیامی هر چند کوتاه در اعتراض به اقدامات دولت ایران بنویسید. http://web.amnesty.org/contacts/contact_us/eng-000

0 comments:

Post a Comment