Tuesday, September 28, 2004

ما هم بعـــله....

ديپلمات ربوده شده ايراني بالاخره با تلاش هاي بي وقفه دولت ايران آزاد شد...

لطفا به اين صفحه بالا مراجعه كنيد (‌نگران نباشيد فيلتر نشده. بي بي سي است .از خودشان است) و قيافه ديپلمات آزاد شده ايراني را ببينيد.


نه اينكه بخواهم سر فريدون جهاني هم مثل نيكلاس برگ و انسانهاي ديگري كه مثل گوسفند جلوي تلويزيون ذبح شدند روي زمين بيفتد اما راستش قيافه چاق و چله اش داد ميزند كه زياد هم بهش بد نگذشته.

جمهوري اسلامي معلوم است كه در گنداب عميقي دست و پا ميزند كه مجبور است از اين فيلم هاي هاليوودي درست كند كه ؛‌ما هم بعله....اما ديگر كسي گول اين حرفها را نمي خورد. به قول نويسنده روزنامه ايتاليايي كوريره دلاسرا...خر خودتان هستيد. مردم دنيا را اينقدر احمق فرض نكنيد.....

متن خبر از راديو فردا
گوئيدو ليمپو، کارشناس تروريسم پرتيراژ ترين روزنامه ايتاليا، کوريه را دلاسرا مي نويسد:
آزادي فريدون جهاني ديپلمات جمهوري اسلامي ايران که هفتم اوت در کربلا ناپديد شده بود در روز دوشنبه در حومه شهر فلوجه، در عراق مرکزي بسيار بحث انگيز است. ضمن اشاره به اين که سازماني موسوم به ارتش اسلامي عراق مسئوليت ربودن فريدون جهاني را تقبل کرده بود و خواستش قطع دخالت هاي جمهوري اسلامي ايران در عراق بود، گوئيدو ليمپو که تاکنون چندين کتاب در رابطه با تروريسم اسلامي از او منتشر شده است مي نويسد اظهارات مقامات جمهوري اسلامي ايران در پيامد آزادي اين ديپلمات نيز سوال برانگيز هستند.

فريدون جهاني روز گذشته در محل سفارت جمهوري اسلامي ايران در بغداد اظهار داشته بود که آزادي او حاصل ساعت ها گفتگو با گروگان گير ها بوده است. به گفته مفسر کوريه را دلاسرا، بسياري از منابع اطلاعاتي غربي و عربي از ابتدا معتقد بودند فريدون جهاني را گروه هاي خرابکار يا معارض عراقي نربوده اند. کوريه را دلاسرا همچنين خبر مي دهد سازمان اطلاعات و امنيت نظامي ايتاليا، سيزمي، درخواست ملاقات با فريدون جهاني را دارد زيرا ارتش اسلامي عراق که اين ديپلمات مدعي است توسط آن ها ربوده شده بود، مسئوليت قتل خبرنگار چپ گراي ايتاليايي، انزوبالدوني را نيز عهده دار شده است.

انزوبالدوني در ماه اوت هنگامي که همراه چند کاميون کمک هاي انساني صليب سرخ ايتاليا از بغداد راهي نجف بود در حومه پايتخت عراق ربوده شد و 48 ساعت بعد به قتل رسيد. هرچند که تاکنون اثري از جسد او پيدا نشده است و ويدئويي نيز از کشتن اين خبرنگار در دست نيست.


**************
جمهوري جنايت
از قرار قوه قضايي جمهوري جنايت از هر يك از بازماندگان قربانيان جنايت پاكدشت براي آزمايش هاي دي ان ا تقاضاي هشتصد هزار تومان پول كرده است. .

اينها قربانياني هستند كه در ميان آشغال ها دنبال آهن پاره ميگشتند تا خرج خانواده شان را در بياورند. حتي اگر اين خانواده ها در فقر هم دست و پا نمي زدند باز دولت حق ندارد براي انجام كارهايي كه وظيفه اش است از شهروندان پول بگيرد.

همه جاي دنيا دولت وظيفه دارد با پول ماليات مردم به آنها خدمات بدهد. در كشور فلك زده ما مردم بايد برده دولت باشند. وظيفه دارند كار كنند تا گردن ملاها چاق تر بشود و جيبشان پرتر.
مهم نيست كه نفت بشكه اي پنجاه دلار يا بيشتر معامله شود. ايران تحت حكومت آخوند روز بروز فقيرتر و عقب مانده تر خواهد شد.

اين كه چرا جنايتي با اين ابعاد براي اين مدت طولاني مخفي و بدون رسيدگي مانده معما نيست. در كشوري كه تا يك تار موي يك زن بيرون مي آيد گله هاي حزب الله به سرش مي ريزند چيزي كه فراوان است و بي ارزش جان انسان است. در نظام خميني هر كه جيبش پر باشد و بتواند پول چايي آقايان و آقازاده ها را بدهد كارش راه مي افتد و هر كه نتواند كارش با كرام الكاتبين است.

به اين جنايت بايد از چند بعد توجه شود
- جانيان و قربانيان هر دو از اقشار فقير جامعه هستند
- جانيان پس از انقلاب به دنيا آمده اند
-كشتار و اعدام و مجازات هاي غير انساني ديگر نه تنها جرم را در جمهوري اسلامي كمتر نكرده بلكه به سبعيت جرم ها هم افزوده
جانيان در جنايت هاي خود دولت را الگو ميگيرند-
-پس از جمهوري اسلامي به تقليد از دولت قتل هاي زنجيره اي اقزايش يافته است
-قاتلان بدون ترس از دستگير شدن ماهها در يك محل به تجاوز و قتل ادامه مي داده اند


من گمان ميكنم چنين سبعيتي فقط از خود شكنجه گر هاي دولت ايران بر مي آيد. از آنها كه به دختر چهارده ساله تجاوز ميكردندو پس از اعدام جسدشان را دركاميون يخچال دار مي انداختند. يا آنها كه زنان را با شليك به رحمشان زجر كش ميكردند و از ناله هاي آنها لذت ميبردند. يا آنان كه جلوي استخر اوين جوان هجده ساله را دار ميزدند و زندانيان را از جلويشان رد ميكردند تا عبرت بگيرند. يا آنها كه زندانيان را به جرم سرود خواندن پاي چوبه دار قبل از اعدام هشتصد ضربه شلاق ميزدند و بعد جسم نيمه جانشان را تيرباران ميكردند؟ تعجب نخواهم كرد اگر اين جانيان ريشه در همين شكنجه گر ها داشته باشند و براي دولت هم ؛ كار ؛ كر ده باشند و به همين دليل هم جناياتشان مخفي مانده باشد

چطور ممكن است در يك محل يك بچه يازده ساله مدام دوستانش را به تله مرگ ببرد و كسي شك برش ندارد و نيروي انتظامي هم به شكايت خانواده ها رسيدگي نكند؟

يك جاي اين قضيه لنگ است و بعدها معلوم خواهد شد كه چيست.

************

يك سوال تكنيكي :
اگر ميدانيد در بلاگر جديد چطور ميشود لينك عكس گذاشت لطفا به من هم ياد بدهيد..
No comments:

Post a Comment

ما هم بعـــله....

ديپلمات ربوده شده ايراني بالاخره با تلاش هاي بي وقفه دولت ايران آزاد شد...

لطفا به اين صفحه بالا مراجعه كنيد (‌نگران نباشيد فيلتر نشده. بي بي سي است .از خودشان است) و قيافه ديپلمات آزاد شده ايراني را ببينيد.


نه اينكه بخواهم سر فريدون جهاني هم مثل نيكلاس برگ و انسانهاي ديگري كه مثل گوسفند جلوي تلويزيون ذبح شدند روي زمين بيفتد اما راستش قيافه چاق و چله اش داد ميزند كه زياد هم بهش بد نگذشته.

جمهوري اسلامي معلوم است كه در گنداب عميقي دست و پا ميزند كه مجبور است از اين فيلم هاي هاليوودي درست كند كه ؛‌ما هم بعله....اما ديگر كسي گول اين حرفها را نمي خورد. به قول نويسنده روزنامه ايتاليايي كوريره دلاسرا...خر خودتان هستيد. مردم دنيا را اينقدر احمق فرض نكنيد.....

متن خبر از راديو فردا
گوئيدو ليمپو، کارشناس تروريسم پرتيراژ ترين روزنامه ايتاليا، کوريه را دلاسرا مي نويسد:
آزادي فريدون جهاني ديپلمات جمهوري اسلامي ايران که هفتم اوت در کربلا ناپديد شده بود در روز دوشنبه در حومه شهر فلوجه، در عراق مرکزي بسيار بحث انگيز است. ضمن اشاره به اين که سازماني موسوم به ارتش اسلامي عراق مسئوليت ربودن فريدون جهاني را تقبل کرده بود و خواستش قطع دخالت هاي جمهوري اسلامي ايران در عراق بود، گوئيدو ليمپو که تاکنون چندين کتاب در رابطه با تروريسم اسلامي از او منتشر شده است مي نويسد اظهارات مقامات جمهوري اسلامي ايران در پيامد آزادي اين ديپلمات نيز سوال برانگيز هستند.

فريدون جهاني روز گذشته در محل سفارت جمهوري اسلامي ايران در بغداد اظهار داشته بود که آزادي او حاصل ساعت ها گفتگو با گروگان گير ها بوده است. به گفته مفسر کوريه را دلاسرا، بسياري از منابع اطلاعاتي غربي و عربي از ابتدا معتقد بودند فريدون جهاني را گروه هاي خرابکار يا معارض عراقي نربوده اند. کوريه را دلاسرا همچنين خبر مي دهد سازمان اطلاعات و امنيت نظامي ايتاليا، سيزمي، درخواست ملاقات با فريدون جهاني را دارد زيرا ارتش اسلامي عراق که اين ديپلمات مدعي است توسط آن ها ربوده شده بود، مسئوليت قتل خبرنگار چپ گراي ايتاليايي، انزوبالدوني را نيز عهده دار شده است.

انزوبالدوني در ماه اوت هنگامي که همراه چند کاميون کمک هاي انساني صليب سرخ ايتاليا از بغداد راهي نجف بود در حومه پايتخت عراق ربوده شد و 48 ساعت بعد به قتل رسيد. هرچند که تاکنون اثري از جسد او پيدا نشده است و ويدئويي نيز از کشتن اين خبرنگار در دست نيست.


**************
جمهوري جنايت
از قرار قوه قضايي جمهوري جنايت از هر يك از بازماندگان قربانيان جنايت پاكدشت براي آزمايش هاي دي ان ا تقاضاي هشتصد هزار تومان پول كرده است. .

اينها قربانياني هستند كه در ميان آشغال ها دنبال آهن پاره ميگشتند تا خرج خانواده شان را در بياورند. حتي اگر اين خانواده ها در فقر هم دست و پا نمي زدند باز دولت حق ندارد براي انجام كارهايي كه وظيفه اش است از شهروندان پول بگيرد.

همه جاي دنيا دولت وظيفه دارد با پول ماليات مردم به آنها خدمات بدهد. در كشور فلك زده ما مردم بايد برده دولت باشند. وظيفه دارند كار كنند تا گردن ملاها چاق تر بشود و جيبشان پرتر.
مهم نيست كه نفت بشكه اي پنجاه دلار يا بيشتر معامله شود. ايران تحت حكومت آخوند روز بروز فقيرتر و عقب مانده تر خواهد شد.

اين كه چرا جنايتي با اين ابعاد براي اين مدت طولاني مخفي و بدون رسيدگي مانده معما نيست. در كشوري كه تا يك تار موي يك زن بيرون مي آيد گله هاي حزب الله به سرش مي ريزند چيزي كه فراوان است و بي ارزش جان انسان است. در نظام خميني هر كه جيبش پر باشد و بتواند پول چايي آقايان و آقازاده ها را بدهد كارش راه مي افتد و هر كه نتواند كارش با كرام الكاتبين است.

به اين جنايت بايد از چند بعد توجه شود
- جانيان و قربانيان هر دو از اقشار فقير جامعه هستند
- جانيان پس از انقلاب به دنيا آمده اند
-كشتار و اعدام و مجازات هاي غير انساني ديگر نه تنها جرم را در جمهوري اسلامي كمتر نكرده بلكه به سبعيت جرم ها هم افزوده
جانيان در جنايت هاي خود دولت را الگو ميگيرند-
-پس از جمهوري اسلامي به تقليد از دولت قتل هاي زنجيره اي اقزايش يافته است
-قاتلان بدون ترس از دستگير شدن ماهها در يك محل به تجاوز و قتل ادامه مي داده اند


من گمان ميكنم چنين سبعيتي فقط از خود شكنجه گر هاي دولت ايران بر مي آيد. از آنها كه به دختر چهارده ساله تجاوز ميكردندو پس از اعدام جسدشان را دركاميون يخچال دار مي انداختند. يا آنها كه زنان را با شليك به رحمشان زجر كش ميكردند و از ناله هاي آنها لذت ميبردند. يا آنان كه جلوي استخر اوين جوان هجده ساله را دار ميزدند و زندانيان را از جلويشان رد ميكردند تا عبرت بگيرند. يا آنها كه زندانيان را به جرم سرود خواندن پاي چوبه دار قبل از اعدام هشتصد ضربه شلاق ميزدند و بعد جسم نيمه جانشان را تيرباران ميكردند؟ تعجب نخواهم كرد اگر اين جانيان ريشه در همين شكنجه گر ها داشته باشند و براي دولت هم ؛ كار ؛ كر ده باشند و به همين دليل هم جناياتشان مخفي مانده باشد

چطور ممكن است در يك محل يك بچه يازده ساله مدام دوستانش را به تله مرگ ببرد و كسي شك برش ندارد و نيروي انتظامي هم به شكايت خانواده ها رسيدگي نكند؟

يك جاي اين قضيه لنگ است و بعدها معلوم خواهد شد كه چيست.

************

يك سوال تكنيكي :
اگر ميدانيد در بلاگر جديد چطور ميشود لينك عكس گذاشت لطفا به من هم ياد بدهيد..
0 comments:

Post a Comment