Thursday, December 25, 2003

دست جمهوری اسلامی و دهان شورای حکومتی عراق

آیت الله عبدالعزیز حکیم رییس شورای حکومتی عراق که در ضمن رییس سپاه بدر هم هست ( حالا کی این آقا را کرده رییس شورای حکومتی عراق حرف دیگری است!)
برای ادای قرضهایش به جمهوری اسلامی تصمیم به اخراج و استرداد اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق را دارد. . استرداد 3800 تا 5000 تن از سرسخت ترین مخالفان جمهوری اسلامی به رژیمی که همین دو روز پیش برای هفدهمین بار برای نقض حقوق بشر در سازمان ملل محکوم شد یعنی صدور حکم مرگ برای همه آنها.

قتل عام سال 67 به طورپنهانی انجام شد.باید از پیش آمدن یک قتل عام دیگر جلوگیری کنیم. صرف نظر از مخالفت با موافقت با مواضع سازمان مجاهدین باید با برگرداندن آنها و هر مخالف و پناهنده دیگری به ایران مخالفت کنیم. .
مسئولیت جان تک تک این انسانها به عهده ارتش امریکا و صلیب سرخ جهانی است.
برگرداندن مخالفان به ایران مغایر تمام کنوانسیونهای بین المللی است.

.بسیاری از ایرانیان در شهرهای مختلف دست به تحصن و اعتراض زده اند.
برای اعتراض میتوانید این نامه را امضا کنید

و یا مستقلا با صلیب سرخ جهانی و دولت امریکا تماس بگیرید.
( آدرس ها ی ضروری را میتوانید در اینجا پیدا کنید)

************
هشدار براي جلوگيري از يك جنايت بزرگ ضدبشري


شوراي حكومتي عراق اعلام كرده است مجاهدين تا آخر سال جاري ميلادي بايستي عراق را ترك كنند.

براي روشن شدن ماهيت ضدانساني اين تصميم نياز به زماني طولاني نبود.
مقامات رژيم آخوندي با اشتياق كامل به صحنه آمده و بالصراحه اعتراف كردند كه اين تصميم پيرو مذاكرات آنها با شوراي حكومتي گرفته شده است. هم چنين رئيس جمهور آبروباختهٌ ارتجاع كه همگان از مدح و ستايشهايش از دژخيماني چون لاجوردي آگاهند اين تصميم را «كاري مثبت» ارزيابي كرده و خواهان استرداد و محاكمهٌ مجاهدين شده است.

همين اعترافات كافي است تا ماهيت ارتجاعي و ضدبشري و اهداف نهايي توطئه را برملا كند.

مردم ايران و مقاومت عادلانهٌ آنان هيچ دشمني به جز ارتجاع مذهبي حاكم بر ميهن براي خود نمي شناسند. از اين رو تصميم استرداد يا اخراج مجاهدين و رزمندگان آزادي توطئه اي است براي يك قتل عام گسترده و جنايتي تاريخي توسط رژيمي كه «كشتن» را «رحمت» مي داند و تعزير و تقتيل و سنگسار سياست عمل شده ساليان حاكميتش مي باشد.

اين تصميم همچنين برخلاف تمام قوانين شناخته شدهٌ بين المللي در مورد پناهندگان است و فاقد هر گونه اعتبار حقوقي, قانوني و حتي انساني است و بي ترديد به يك فاجعه منجر خواهد شد.

از اين رو ما هنرمندان و نويسندگان و شاعران مردم ايران همهٌ وجدانهاي آگاه بشري را به ياري مي طلبيم تا مانع تحقق جنايتي هولناك و ضدبشري شوند.

ما هشدار مي دهيم كه سلاخي مجاهدين اولين گام براي سركوب جنبش آزاديخواهانهٌ مردم ايران است و اين توطئه به مجاهدين خاتمه نمي يابد.

ما هشدار مي دهيم كه حمايت از مجاهدين, جدا از هرگونه اختلاف عقيدتي و سياسي, در اين شرايط حساس وظيفهٌ همهٌ انسانهاي آگاه و انديشه ورزي است كه آزادي را در نفي حاكميت ارتجاع مذهبي يافته اند.

ما يقين داريم كه بعد از مجاهدين هيچ كس از «گندم ري» نخواهد خورد. و رضايت و سكوت در برابر دسايس ارتجاع مذهبي, از چشم تاريخ و مردم ايران مخفي نخواهد ماند.

ما اعلام مي كنيم از آنجا كه عراق كشوري تحت اشغال مي باشد دولت آمريكا طبق معاهدات بين المللي مسئول رسيدگي به اين تصميمات غير قانوني است بنابراين ما از مقامات رسمي آمريكا مي خواهيم تا با قاطعيت و صراحت اين قبيل اقدامات جنايتكارانه را محكوم كرده و اين گونه تصميمهاي غيرقانوني را لغو نمايند.اسامي امضا كنندگان به ترتيب حروف الفبا:

آساطوريان آندرانيك : آهنگساز
آرام امير : خواننده
اولياء رضا: مجسمه ساز
اسديان حميد(كاظم مصطفوي): شاعر و نويسنده
باستاني سير شاهپور: آهنگساز
پيمان جمشيد: شاعر و نويسنده
فرشيد حسين(پويا) : فيلمساز
كريمي رحمان: شاعر و نويسنده
قدرخواه منصور: فيلمساز
سخايي منوچهر: خواننده
شمس محمد: آهنگساز و موسيقيدان
طاهرزاده حميد: خواننده و استاد موسيقي
همت آبادي ناهيد: خواننده اپرا
عاليوندي بهرام: نقاش
نصيري حميد (ح. اختر) : شاعر و روزنامه نگار
خانم مرضيه : خواننده
معصومي علي: محقق تاريخ و نويسنده
مقدم علي : فيلمساز
هزارخاني : نويسنده و مترجم
هشترودي فريبا: نويسنده و روزنامه نگار
يغمايي اسماعيل وفا: شاعر و نويسنده
No comments:

Post a Comment

دست جمهوری اسلامی و دهان شورای حکومتی عراق

آیت الله عبدالعزیز حکیم رییس شورای حکومتی عراق که در ضمن رییس سپاه بدر هم هست ( حالا کی این آقا را کرده رییس شورای حکومتی عراق حرف دیگری است!)
برای ادای قرضهایش به جمهوری اسلامی تصمیم به اخراج و استرداد اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق را دارد. . استرداد 3800 تا 5000 تن از سرسخت ترین مخالفان جمهوری اسلامی به رژیمی که همین دو روز پیش برای هفدهمین بار برای نقض حقوق بشر در سازمان ملل محکوم شد یعنی صدور حکم مرگ برای همه آنها.

قتل عام سال 67 به طورپنهانی انجام شد.باید از پیش آمدن یک قتل عام دیگر جلوگیری کنیم. صرف نظر از مخالفت با موافقت با مواضع سازمان مجاهدین باید با برگرداندن آنها و هر مخالف و پناهنده دیگری به ایران مخالفت کنیم. .
مسئولیت جان تک تک این انسانها به عهده ارتش امریکا و صلیب سرخ جهانی است.
برگرداندن مخالفان به ایران مغایر تمام کنوانسیونهای بین المللی است.

.بسیاری از ایرانیان در شهرهای مختلف دست به تحصن و اعتراض زده اند.
برای اعتراض میتوانید این نامه را امضا کنید

و یا مستقلا با صلیب سرخ جهانی و دولت امریکا تماس بگیرید.
( آدرس ها ی ضروری را میتوانید در اینجا پیدا کنید)

************
هشدار براي جلوگيري از يك جنايت بزرگ ضدبشري


شوراي حكومتي عراق اعلام كرده است مجاهدين تا آخر سال جاري ميلادي بايستي عراق را ترك كنند.

براي روشن شدن ماهيت ضدانساني اين تصميم نياز به زماني طولاني نبود.
مقامات رژيم آخوندي با اشتياق كامل به صحنه آمده و بالصراحه اعتراف كردند كه اين تصميم پيرو مذاكرات آنها با شوراي حكومتي گرفته شده است. هم چنين رئيس جمهور آبروباختهٌ ارتجاع كه همگان از مدح و ستايشهايش از دژخيماني چون لاجوردي آگاهند اين تصميم را «كاري مثبت» ارزيابي كرده و خواهان استرداد و محاكمهٌ مجاهدين شده است.

همين اعترافات كافي است تا ماهيت ارتجاعي و ضدبشري و اهداف نهايي توطئه را برملا كند.

مردم ايران و مقاومت عادلانهٌ آنان هيچ دشمني به جز ارتجاع مذهبي حاكم بر ميهن براي خود نمي شناسند. از اين رو تصميم استرداد يا اخراج مجاهدين و رزمندگان آزادي توطئه اي است براي يك قتل عام گسترده و جنايتي تاريخي توسط رژيمي كه «كشتن» را «رحمت» مي داند و تعزير و تقتيل و سنگسار سياست عمل شده ساليان حاكميتش مي باشد.

اين تصميم همچنين برخلاف تمام قوانين شناخته شدهٌ بين المللي در مورد پناهندگان است و فاقد هر گونه اعتبار حقوقي, قانوني و حتي انساني است و بي ترديد به يك فاجعه منجر خواهد شد.

از اين رو ما هنرمندان و نويسندگان و شاعران مردم ايران همهٌ وجدانهاي آگاه بشري را به ياري مي طلبيم تا مانع تحقق جنايتي هولناك و ضدبشري شوند.

ما هشدار مي دهيم كه سلاخي مجاهدين اولين گام براي سركوب جنبش آزاديخواهانهٌ مردم ايران است و اين توطئه به مجاهدين خاتمه نمي يابد.

ما هشدار مي دهيم كه حمايت از مجاهدين, جدا از هرگونه اختلاف عقيدتي و سياسي, در اين شرايط حساس وظيفهٌ همهٌ انسانهاي آگاه و انديشه ورزي است كه آزادي را در نفي حاكميت ارتجاع مذهبي يافته اند.

ما يقين داريم كه بعد از مجاهدين هيچ كس از «گندم ري» نخواهد خورد. و رضايت و سكوت در برابر دسايس ارتجاع مذهبي, از چشم تاريخ و مردم ايران مخفي نخواهد ماند.

ما اعلام مي كنيم از آنجا كه عراق كشوري تحت اشغال مي باشد دولت آمريكا طبق معاهدات بين المللي مسئول رسيدگي به اين تصميمات غير قانوني است بنابراين ما از مقامات رسمي آمريكا مي خواهيم تا با قاطعيت و صراحت اين قبيل اقدامات جنايتكارانه را محكوم كرده و اين گونه تصميمهاي غيرقانوني را لغو نمايند.اسامي امضا كنندگان به ترتيب حروف الفبا:

آساطوريان آندرانيك : آهنگساز
آرام امير : خواننده
اولياء رضا: مجسمه ساز
اسديان حميد(كاظم مصطفوي): شاعر و نويسنده
باستاني سير شاهپور: آهنگساز
پيمان جمشيد: شاعر و نويسنده
فرشيد حسين(پويا) : فيلمساز
كريمي رحمان: شاعر و نويسنده
قدرخواه منصور: فيلمساز
سخايي منوچهر: خواننده
شمس محمد: آهنگساز و موسيقيدان
طاهرزاده حميد: خواننده و استاد موسيقي
همت آبادي ناهيد: خواننده اپرا
عاليوندي بهرام: نقاش
نصيري حميد (ح. اختر) : شاعر و روزنامه نگار
خانم مرضيه : خواننده
معصومي علي: محقق تاريخ و نويسنده
مقدم علي : فيلمساز
هزارخاني : نويسنده و مترجم
هشترودي فريبا: نويسنده و روزنامه نگار
يغمايي اسماعيل وفا: شاعر و نويسنده
0 comments:

Post a Comment