Thursday, June 20, 2002

خواندني ها:
راپورتهاي يوميه
نظراتش در مورد پرشين وبلاگ و گزارش بي بي سي در مورد وبلاگ ها خواندني است..

تحليل نسل سرخورده از جنگ...

بعضي ها مي خواهند اثبات كنند كه فهم و شعور جوان ايراني را ميزان ترشح هورمون هاي جنسي اش تعيين مي كند (فرمولش را خودتان پيدا كنيد). اما چه كيفي دارد كه در اوج ذوق درد سايتهاي نابي ببينيد مثل از بالاي ديوار و اژدهاي شكلاتي

اينهم از كتابدار:

الان کمي بيش از دو سال از توقيف فله اي مطبوعات ميگذرد و در اين مدت ظاهرا دادگاههاي ما موفق شده اند مطالب مطبوعات را ساماني بدهند!
روزنامه هايي که دوست دارند متفاوت باشند کمتر از صد شماره انتشار را تجربه ميکنند مثل بنيان يا دوران امروز.
البته وضع از زمان هيتلر خيلي بهتر است که عقيده داشت تنها يک روزنامه براي نجات مردم از سردرگمي کافي است اينجا شصت تا روزنامه داريم همه يک شکل


راستي اين ترجمه هاي ما هم عالمي است. اسم كتاب Lord of the Ring چطوري شد ياران حلقه؟

ضمنا كتابدار به نقل از همشهري از طرح ضربتي جمع آوري عروسك هاي باربي نوشته.. ديگر در اين مملكت غم و غصه نداشتيم تنها ناراحتي مان اين عروسك هاي باربي بودند. اگر بنشينيم و اولويت هاي اين دولت فخيمه (يا بقولي شمعداني) را بنويسيم بنظرم رفاه و آسايش مردم در رده آخر قرار دارد. به كسي كه اولين اولويت را حدس بزند يك عروسك سارا (يا دارا) به عنوان جايزه تقديم خواهد شد.

No comments:

Post a Comment

خواندني ها:
راپورتهاي يوميه
نظراتش در مورد پرشين وبلاگ و گزارش بي بي سي در مورد وبلاگ ها خواندني است..

تحليل نسل سرخورده از جنگ...

بعضي ها مي خواهند اثبات كنند كه فهم و شعور جوان ايراني را ميزان ترشح هورمون هاي جنسي اش تعيين مي كند (فرمولش را خودتان پيدا كنيد). اما چه كيفي دارد كه در اوج ذوق درد سايتهاي نابي ببينيد مثل از بالاي ديوار و اژدهاي شكلاتي

اينهم از كتابدار:

الان کمي بيش از دو سال از توقيف فله اي مطبوعات ميگذرد و در اين مدت ظاهرا دادگاههاي ما موفق شده اند مطالب مطبوعات را ساماني بدهند!
روزنامه هايي که دوست دارند متفاوت باشند کمتر از صد شماره انتشار را تجربه ميکنند مثل بنيان يا دوران امروز.
البته وضع از زمان هيتلر خيلي بهتر است که عقيده داشت تنها يک روزنامه براي نجات مردم از سردرگمي کافي است اينجا شصت تا روزنامه داريم همه يک شکل


راستي اين ترجمه هاي ما هم عالمي است. اسم كتاب Lord of the Ring چطوري شد ياران حلقه؟

ضمنا كتابدار به نقل از همشهري از طرح ضربتي جمع آوري عروسك هاي باربي نوشته.. ديگر در اين مملكت غم و غصه نداشتيم تنها ناراحتي مان اين عروسك هاي باربي بودند. اگر بنشينيم و اولويت هاي اين دولت فخيمه (يا بقولي شمعداني) را بنويسيم بنظرم رفاه و آسايش مردم در رده آخر قرار دارد. به كسي كه اولين اولويت را حدس بزند يك عروسك سارا (يا دارا) به عنوان جايزه تقديم خواهد شد.

0 comments:

Post a Comment