Thursday, December 05, 2002

مصاحبه رييس جمهور گرام در همبستگي
پر از سوژه است براي بامدادك عزيز.

خاتمي : دانشجويان از من رنجيده اند-
صبح به خير آقاي رييس جمهور-
×××××
خاتمي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا عدم حضورش در مراسم روز دانشجو باعث دلخوري دانشجويان نخواهد شد، گفت: نه، دانشجويان ممكن است دلخوري‌هايي از من داشته باشند اما من از دانشجويان دلخوري ندارم اميدوارم دانشجويان با درك موقعيت زماني و نيز با بيداري كامل مسايل را پيگري كنند.- .ويراژ ديپلماتيك:
خبرنگار محترم پرسيده كه دانشجويان دلخور نميشوند؟ ‌نپرسيده كه شما دلخور ميشويد يا نه. ما ميدانيم كه شما از هيچي دلخور نميشويد. حتي از كشته شدن و كور شدن و زنداني كردن دانشحويان در 18 تير 78.
××××××

خبرنگاري از آقاي خاتمي پرسيد آيا به دليل انتقاد دانشجويان از شما در مراسم 16 آذر شركت نمي‌كنيد؟ خاتمي در جواب گفت: از انتقاد كردن كاملا استقبال مي‌كنم
شايد در طول تاريخ ايران به هيچ دولتمردي به اندازه من انتقاد و حتي اهانت نشده است. وي افزود: اگر انتقاد از سوي دانشجويان، دانشگاهيان و بخش فرهيخته كشور باشد، به هيچ عنوان ناراحت نخواهم شد.
فكر نمي كند اگر در طول 2500 سال از كسي بيشتر از همه انتقاد شود لابد يك چيزيش هست؟ امامااز انتقادناراحت نمي شويم. روزنامه باشد درش را مي بنديم. دانشجو هم كه معلومه جاش كجاست.به قول صمد آقا:‌چيزاي خوب بنويس. خوب خوب

راستي يادتان باشد اگر خواستيد از رييس جمهور محترم انتقاد كنيد حتما مدرك تحصيلي تان را هم ضميمه كنيد. اگر فرهيخته نباشيد و فوق ليسانس نداشته باشيد (‌و بعد مثل ايشان فوق ليسانستان افتخارا تبديل به دكترا نشده باشد) بهشان بر ميخورد.
آهاي كارگري كه ماه هاست حقوق نگرفته اي...كشاورزي كه روي زمينت كار ميكني اما باز محتاجي كه بيايي تهران كار كني ...آهاي بچه هاي خياباني گرسنه..آهاي زن هايي كه براي تامين خانواده تان تن فروشي مي كنيد.....يادتان باشد اگر مدرك نداريد و فرهيخته نيستيد الكي انتقاد نكنيد. شما را چه به اين حرفا!
در مورد كارمندان و معليمن بايد اول مداركشان را نشان بدهند تا ببينيم چي ميشود.
راستش جنبش دانشجويي هم به همين دليل سركوب ميشود. اگر اين دانشجويان مدرك داشتند فرهيخته تر ميشدند و سركوبشان مباح نبود. ببينيد كسي به آقاي دكتر الله كرم حرفي ميزند؟
!
××××××××
وي در خصوص استعفاي خود بعد از روشدن اين لوايح گفت: من نمي‌دانم كه در آن موقع چه اتفاقي خواهد افتاد ولي چو فردا شود ، فكر فردا كنيم.

- به اين ميگن آينده نگري..
.×××××ه
:اين يكي هم خيلي جالبه
رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «مقام‌هاي آمريكايي بارها اعلام كرده‌اند كه در جريان جنگ ايران و عراق به بغداد كمك كرده‌اند،آيا دولت ايران براي استيفاي حقوق ملت ايران از آمريكا به دادگاه لاهه شكايت خواهد كرد؟ گفت: جمهوري اسلامي ايران براي احقاق حقوق خود از هر راهي كه لازم باشد، پيش خواهد رفت، ولي هنوز تصميمي براي طرح اين موضوع به دادگاه لاهه نگرفته‌ايم. وي تصريح كرد: هنوز تصميم نگرفته‌ايم كه به دادگاه لاهه شكايت كنيم چون حقوق ما آنقدر زياد است كه تصور نمي‌كنيم دادگاه لاهه زود بتواند آن را تامين كند.

از آن بهانه هاست. نه؟‌شكايت نمي كنيم چون حقمان آنقدر زياداست كه نمي اتوانند زود بهمان بدهند. زود يعني چندسال؟‌15 سال كافي نبود؟‌تازه به چه طريق ديگري مي خواهيد حقتان رابگيريد؟‌مگر اينكه بدانيد حقي نداريد. براي اينكه شما هم بايد حساب جناياتتان را پس بدهيد. اگر پايتان به يك دادگاه بين المللي كشيده شود ديگر نه باغي خواهد ماندو نه بستاني...
××××××××
البته فكر نكنيد ما هيچ كاري نكرديم ها:
اينكه بنده آمدم و الحمدلله به لطف خداوند يك فضايي ايجاد شده كه همه مي‌توانند لااقل درباره من حرف بزنند، خودم را سياست‌مدار موفقي مي‌دانم، چون در كشور ما معمولا سياست‌‌مداران بزرگ كساني بودند كه هيچ كس جرات نمي‌كرد درباره آنها انتقاد كند، بنده سياست را در آن مي‌دانم كه حكومت طوري باشد كه راحت‌ترين كار براي ديگران انتقاد از حكومت باشد، فكر مي كنم خودم و دولتم در اين زمينه موفق بوده‌ايم
-اگر اين فضا به لطف خداست شما چكاره هستيد. اگر شماايجادكرديد پس زبانم لال خدا چكاره است؟
. شما به عنوان سوپاپ اطمينان تشريف آورديد كه از انفجار مسلم جلوگيري كنيد و اين كار را هم خوب انجام داديد. اين آزادي هاي نيم بند راهم مردم با تلاش خودشان به دست آوردند
جند نفر در زمان شما سنگسار و اعدام شده اند،‌چند نفر به ناحق به زندان افتاده اند؟‌چند نفر زنحيره اي كشته شده اند و قاتلينشان راست راست مي گردند؟ حالا اين وسط براي خودتان اعتبار صيد نكنيد لطفا.
مشك آن است كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد .بويي كه من استشمام ميكنم متاسفانه هيچ شباهتي به بوي مشك ندارد.
. .در باره موفقيت يا عدم موفقيت شما همين اعتراضات هر روزه و اوضاع فلاكت بار كشور به اندازه كافي گوياست. البته اگرموفقيت به تعداد سفرهاي خارجه باشد شايد !..


براي اين جمله هم فقط كنتور لازم است:
بنده سياست را در آن مي‌دانم كه حكومت طوري باشد كه راحت‌ترين كار براي ديگران انتقاد از حكومت باشد، فكر مي كنم خودم و دولتم در اين زمينه موفق بوده‌ايم
به قولي هر كس اختيار دارد از اين حكومت انتقاد كند. دولت هم اختيار داردهر بلايي دلش ميخواهد سر انتقاد كننده بياورد. آزادي از اين بالاتر؟

تبصره: با اين علما هنوز مردم... از رونق ملك نااميدند.


No comments:

Post a Comment

مصاحبه رييس جمهور گرام در همبستگي
پر از سوژه است براي بامدادك عزيز.

خاتمي : دانشجويان از من رنجيده اند-
صبح به خير آقاي رييس جمهور-
×××××
خاتمي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا عدم حضورش در مراسم روز دانشجو باعث دلخوري دانشجويان نخواهد شد، گفت: نه، دانشجويان ممكن است دلخوري‌هايي از من داشته باشند اما من از دانشجويان دلخوري ندارم اميدوارم دانشجويان با درك موقعيت زماني و نيز با بيداري كامل مسايل را پيگري كنند.- .ويراژ ديپلماتيك:
خبرنگار محترم پرسيده كه دانشجويان دلخور نميشوند؟ ‌نپرسيده كه شما دلخور ميشويد يا نه. ما ميدانيم كه شما از هيچي دلخور نميشويد. حتي از كشته شدن و كور شدن و زنداني كردن دانشحويان در 18 تير 78.
××××××

خبرنگاري از آقاي خاتمي پرسيد آيا به دليل انتقاد دانشجويان از شما در مراسم 16 آذر شركت نمي‌كنيد؟ خاتمي در جواب گفت: از انتقاد كردن كاملا استقبال مي‌كنم
شايد در طول تاريخ ايران به هيچ دولتمردي به اندازه من انتقاد و حتي اهانت نشده است. وي افزود: اگر انتقاد از سوي دانشجويان، دانشگاهيان و بخش فرهيخته كشور باشد، به هيچ عنوان ناراحت نخواهم شد.
فكر نمي كند اگر در طول 2500 سال از كسي بيشتر از همه انتقاد شود لابد يك چيزيش هست؟ امامااز انتقادناراحت نمي شويم. روزنامه باشد درش را مي بنديم. دانشجو هم كه معلومه جاش كجاست.به قول صمد آقا:‌چيزاي خوب بنويس. خوب خوب

راستي يادتان باشد اگر خواستيد از رييس جمهور محترم انتقاد كنيد حتما مدرك تحصيلي تان را هم ضميمه كنيد. اگر فرهيخته نباشيد و فوق ليسانس نداشته باشيد (‌و بعد مثل ايشان فوق ليسانستان افتخارا تبديل به دكترا نشده باشد) بهشان بر ميخورد.
آهاي كارگري كه ماه هاست حقوق نگرفته اي...كشاورزي كه روي زمينت كار ميكني اما باز محتاجي كه بيايي تهران كار كني ...آهاي بچه هاي خياباني گرسنه..آهاي زن هايي كه براي تامين خانواده تان تن فروشي مي كنيد.....يادتان باشد اگر مدرك نداريد و فرهيخته نيستيد الكي انتقاد نكنيد. شما را چه به اين حرفا!
در مورد كارمندان و معليمن بايد اول مداركشان را نشان بدهند تا ببينيم چي ميشود.
راستش جنبش دانشجويي هم به همين دليل سركوب ميشود. اگر اين دانشجويان مدرك داشتند فرهيخته تر ميشدند و سركوبشان مباح نبود. ببينيد كسي به آقاي دكتر الله كرم حرفي ميزند؟
!
××××××××
وي در خصوص استعفاي خود بعد از روشدن اين لوايح گفت: من نمي‌دانم كه در آن موقع چه اتفاقي خواهد افتاد ولي چو فردا شود ، فكر فردا كنيم.

- به اين ميگن آينده نگري..
.×××××ه
:اين يكي هم خيلي جالبه
رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «مقام‌هاي آمريكايي بارها اعلام كرده‌اند كه در جريان جنگ ايران و عراق به بغداد كمك كرده‌اند،آيا دولت ايران براي استيفاي حقوق ملت ايران از آمريكا به دادگاه لاهه شكايت خواهد كرد؟ گفت: جمهوري اسلامي ايران براي احقاق حقوق خود از هر راهي كه لازم باشد، پيش خواهد رفت، ولي هنوز تصميمي براي طرح اين موضوع به دادگاه لاهه نگرفته‌ايم. وي تصريح كرد: هنوز تصميم نگرفته‌ايم كه به دادگاه لاهه شكايت كنيم چون حقوق ما آنقدر زياد است كه تصور نمي‌كنيم دادگاه لاهه زود بتواند آن را تامين كند.

از آن بهانه هاست. نه؟‌شكايت نمي كنيم چون حقمان آنقدر زياداست كه نمي اتوانند زود بهمان بدهند. زود يعني چندسال؟‌15 سال كافي نبود؟‌تازه به چه طريق ديگري مي خواهيد حقتان رابگيريد؟‌مگر اينكه بدانيد حقي نداريد. براي اينكه شما هم بايد حساب جناياتتان را پس بدهيد. اگر پايتان به يك دادگاه بين المللي كشيده شود ديگر نه باغي خواهد ماندو نه بستاني...
××××××××
البته فكر نكنيد ما هيچ كاري نكرديم ها:
اينكه بنده آمدم و الحمدلله به لطف خداوند يك فضايي ايجاد شده كه همه مي‌توانند لااقل درباره من حرف بزنند، خودم را سياست‌مدار موفقي مي‌دانم، چون در كشور ما معمولا سياست‌‌مداران بزرگ كساني بودند كه هيچ كس جرات نمي‌كرد درباره آنها انتقاد كند، بنده سياست را در آن مي‌دانم كه حكومت طوري باشد كه راحت‌ترين كار براي ديگران انتقاد از حكومت باشد، فكر مي كنم خودم و دولتم در اين زمينه موفق بوده‌ايم
-اگر اين فضا به لطف خداست شما چكاره هستيد. اگر شماايجادكرديد پس زبانم لال خدا چكاره است؟
. شما به عنوان سوپاپ اطمينان تشريف آورديد كه از انفجار مسلم جلوگيري كنيد و اين كار را هم خوب انجام داديد. اين آزادي هاي نيم بند راهم مردم با تلاش خودشان به دست آوردند
جند نفر در زمان شما سنگسار و اعدام شده اند،‌چند نفر به ناحق به زندان افتاده اند؟‌چند نفر زنحيره اي كشته شده اند و قاتلينشان راست راست مي گردند؟ حالا اين وسط براي خودتان اعتبار صيد نكنيد لطفا.
مشك آن است كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد .بويي كه من استشمام ميكنم متاسفانه هيچ شباهتي به بوي مشك ندارد.
. .در باره موفقيت يا عدم موفقيت شما همين اعتراضات هر روزه و اوضاع فلاكت بار كشور به اندازه كافي گوياست. البته اگرموفقيت به تعداد سفرهاي خارجه باشد شايد !..


براي اين جمله هم فقط كنتور لازم است:
بنده سياست را در آن مي‌دانم كه حكومت طوري باشد كه راحت‌ترين كار براي ديگران انتقاد از حكومت باشد، فكر مي كنم خودم و دولتم در اين زمينه موفق بوده‌ايم
به قولي هر كس اختيار دارد از اين حكومت انتقاد كند. دولت هم اختيار داردهر بلايي دلش ميخواهد سر انتقاد كننده بياورد. آزادي از اين بالاتر؟

تبصره: با اين علما هنوز مردم... از رونق ملك نااميدند.


0 comments:

Post a Comment