Monday, April 26, 2004

لوح يادبود قربانيان ميكونوس


عكس از سايت ميهن

«در اين محل، در رستوران سابق ميکونوس، در 17 سپتامبر 1992، سه تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ايران، صادق شرافکندي، فتاح عبدلي، و همايون اردلان، به همراه سياستمدار ساکن برلين، نوري دهکردي، توسط حاکمان وقت ايران به قتل رسيدند. آنها در مبارزه براي حقوق بشر، و دمکراسي جان باختند».
توضيح: قرار بود كه در متن اوليه به جاي ؛ حاكمان وقت ايران؛..نوشته شود .؛سازمان امنيت ايران؛ كه بعد از ملاقاتهاي مقامات ايراني با شهردار برلين تغيير پيدا كرد.

*********
شايد مي دانيد كه دوازده سال پيش در رستوران ميكونوس چهار تن از مخالفان رژيم ايران توسط ماموران امنيتي ايران به گلوله بسته شدند. .. با اينكه دولت ايران كشتن محالفان را در خارج از كشور به صورت يك امر عادي درآورده بود دولتهاي خارجي به همان دلايلي كه الآن نقض حقوق بشر و برنامه اي اتمي ايران را تحمل مي كنند دست ايران را در كشتن مخالفانش باز گذاشتند. بعنوان مثال قاتلين شاهپور بختيار با بودن چهار پليس مسلح فرانسوي از محل حادثه فرار كردند و بعد هم كه به دلايل بسيار مسخره اي دستگير شدند. (‌فكركنم در تلفن عمومي كيف پول يكيشان جا مانده بود كه منجر به دستگيري شان شد)‌دولت سويس آنها را به ايران تحويل داد. يا قاتلين كاظم رجوي و فريدون فرخزاد و يا حتي مذاكرات ايران و آلمان در باره آزادي قاتل ميكونوس كاظم دارابي كه هم اكنون در آلمان در زندان به سر ميبرد. قاتلين محمدرضا نقدي در ايتاليا...زهرا رجبي در تركيه و خيلي هاي ديگر. حتي اگر يادتان باشد هادي سليمانپور سفير ايران در آرژانتين كه متهم به دست داشتن در بمب گذاري هاي آرژانتين بود با وجود ارائه دو هزار صفحه مدرك از طرف دولت آرژانتين آزاد شد كه به تحصيلاتش در امور آدمكشي ادامه بدهد.

به دليل همين همكاري هاي دولت هاي خارجي با دولت ايران نقش دادگاههاي و قاضي هاي مستقل كه به جاي رد پاي پول و نفت رد وجدان خود را ميگيرند اهميت زيادي دارد. يكي از پر سر و صدا ترين اين محاكمات دادگاه ميكونوس بود كه قاضي آن زير بار دولت آلمان نرفت و بعد از چهار سال پيگيري و شنيدن شهادت 180 نفر راي داد كه محالفان جمهوري اسلامي تحت امر مستقيم رهبر و يك كميته مرگ متشكل از رفسنجاني و و لايتي و فلاحيان و خامنه اي كشته شده اند و حكم جلب بين المللي فلاحيان را صادر كرد.

جالب است كه بدانيد فلاحيان به دليل دوستي اش با اشميت بائر مشاور امور خارجي هلموت كهل (‌صدر اعظم وقت آلمان )‌در سال 1993 يعني يك سال پس از قتل ميكونوس به آلمان آمد و حتي با كهل ملاقات كرد. . بازپرسان آلماني تلاش كردند كه او را براي بازپرسي نگاه دارند اما دولت آلمان اين تقاضا را به دليل ؛مهمان؛‌بودن جناب فلاحيان رد كرد.

پس از راي ميكونوس دولتهاي اروپايي كه ديگر نمي توانستند ژست ؛ ديالوگ انتقادي ؛ را بگيرند سفراي خود را از ايران فرا خواندند. براي اولين بار در تاريخ اينطور احساس ميشد كه دولت ايران بالاخره دارد براي اعمال ضد بشري اش مجازات ميشود.

اما دست غيب! خاتمي را سر كار آورد تا دولتهاي خارجي يك بار ديگر اين بار با نام گفتگوي تمدن ها و جنبش اصلاح طليي در ايران دست خونين حاكمان ايران را بفشارند.

دوباره سفرا به ايران برگشتند و در كمتر از يك سال سفرهاي خارجي خاتمي با عبا و عمامه توري شروع شد. انگار نه انگار كه ايران چهارصد و پنجاه نفر را در خارج از ايران به قتل رسانده است. صد و بيست هزار نفر را در ايران تيرباران كرده و دهها هزار نفر را در سياهچالها نگاه داشته و در مجازات اعدام پس از چين در دنيا دوم است.

اينها همه چراغ سيز دنياست به ايران براي نقض بيشتر حقوق بشر به قيمت نفت و منابع طبيعي ما. تا خودمان نخواهيم كسي براي ما كاري نمي كند. حتي اگر دليل و مدرك قتل و جنايت از آسمان ببارد (كه دارد مي بارد) باز مذاكرات پشت پرده ادامه خواهد داشت.. .

مصاحبه با پرويز دستمالچي شاهد زنده مانده از واقعه ميكونوس

*********
:اين هم احترام بنياد هاينريش بل به مردم ايران:

نمايش عبا و عمامه خميني در بنياد هاينريش بل


عكس از سايت ايران ليبرتي

Comment
(اگر نظرخواهي را به صورت خط ميخي مي بينيد لطفا در صفحه نظرخواهي سمت راست ماوس را كليك كنيد و در ؛انكودينگ؛ ؛يو تي اف-8 را انتخاب كنيد.

No comments:

Post a Comment

لوح يادبود قربانيان ميكونوس


عكس از سايت ميهن

«در اين محل، در رستوران سابق ميکونوس، در 17 سپتامبر 1992، سه تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ايران، صادق شرافکندي، فتاح عبدلي، و همايون اردلان، به همراه سياستمدار ساکن برلين، نوري دهکردي، توسط حاکمان وقت ايران به قتل رسيدند. آنها در مبارزه براي حقوق بشر، و دمکراسي جان باختند».
توضيح: قرار بود كه در متن اوليه به جاي ؛ حاكمان وقت ايران؛..نوشته شود .؛سازمان امنيت ايران؛ كه بعد از ملاقاتهاي مقامات ايراني با شهردار برلين تغيير پيدا كرد.

*********
شايد مي دانيد كه دوازده سال پيش در رستوران ميكونوس چهار تن از مخالفان رژيم ايران توسط ماموران امنيتي ايران به گلوله بسته شدند. .. با اينكه دولت ايران كشتن محالفان را در خارج از كشور به صورت يك امر عادي درآورده بود دولتهاي خارجي به همان دلايلي كه الآن نقض حقوق بشر و برنامه اي اتمي ايران را تحمل مي كنند دست ايران را در كشتن مخالفانش باز گذاشتند. بعنوان مثال قاتلين شاهپور بختيار با بودن چهار پليس مسلح فرانسوي از محل حادثه فرار كردند و بعد هم كه به دلايل بسيار مسخره اي دستگير شدند. (‌فكركنم در تلفن عمومي كيف پول يكيشان جا مانده بود كه منجر به دستگيري شان شد)‌دولت سويس آنها را به ايران تحويل داد. يا قاتلين كاظم رجوي و فريدون فرخزاد و يا حتي مذاكرات ايران و آلمان در باره آزادي قاتل ميكونوس كاظم دارابي كه هم اكنون در آلمان در زندان به سر ميبرد. قاتلين محمدرضا نقدي در ايتاليا...زهرا رجبي در تركيه و خيلي هاي ديگر. حتي اگر يادتان باشد هادي سليمانپور سفير ايران در آرژانتين كه متهم به دست داشتن در بمب گذاري هاي آرژانتين بود با وجود ارائه دو هزار صفحه مدرك از طرف دولت آرژانتين آزاد شد كه به تحصيلاتش در امور آدمكشي ادامه بدهد.

به دليل همين همكاري هاي دولت هاي خارجي با دولت ايران نقش دادگاههاي و قاضي هاي مستقل كه به جاي رد پاي پول و نفت رد وجدان خود را ميگيرند اهميت زيادي دارد. يكي از پر سر و صدا ترين اين محاكمات دادگاه ميكونوس بود كه قاضي آن زير بار دولت آلمان نرفت و بعد از چهار سال پيگيري و شنيدن شهادت 180 نفر راي داد كه محالفان جمهوري اسلامي تحت امر مستقيم رهبر و يك كميته مرگ متشكل از رفسنجاني و و لايتي و فلاحيان و خامنه اي كشته شده اند و حكم جلب بين المللي فلاحيان را صادر كرد.

جالب است كه بدانيد فلاحيان به دليل دوستي اش با اشميت بائر مشاور امور خارجي هلموت كهل (‌صدر اعظم وقت آلمان )‌در سال 1993 يعني يك سال پس از قتل ميكونوس به آلمان آمد و حتي با كهل ملاقات كرد. . بازپرسان آلماني تلاش كردند كه او را براي بازپرسي نگاه دارند اما دولت آلمان اين تقاضا را به دليل ؛مهمان؛‌بودن جناب فلاحيان رد كرد.

پس از راي ميكونوس دولتهاي اروپايي كه ديگر نمي توانستند ژست ؛ ديالوگ انتقادي ؛ را بگيرند سفراي خود را از ايران فرا خواندند. براي اولين بار در تاريخ اينطور احساس ميشد كه دولت ايران بالاخره دارد براي اعمال ضد بشري اش مجازات ميشود.

اما دست غيب! خاتمي را سر كار آورد تا دولتهاي خارجي يك بار ديگر اين بار با نام گفتگوي تمدن ها و جنبش اصلاح طليي در ايران دست خونين حاكمان ايران را بفشارند.

دوباره سفرا به ايران برگشتند و در كمتر از يك سال سفرهاي خارجي خاتمي با عبا و عمامه توري شروع شد. انگار نه انگار كه ايران چهارصد و پنجاه نفر را در خارج از ايران به قتل رسانده است. صد و بيست هزار نفر را در ايران تيرباران كرده و دهها هزار نفر را در سياهچالها نگاه داشته و در مجازات اعدام پس از چين در دنيا دوم است.

اينها همه چراغ سيز دنياست به ايران براي نقض بيشتر حقوق بشر به قيمت نفت و منابع طبيعي ما. تا خودمان نخواهيم كسي براي ما كاري نمي كند. حتي اگر دليل و مدرك قتل و جنايت از آسمان ببارد (كه دارد مي بارد) باز مذاكرات پشت پرده ادامه خواهد داشت.. .

مصاحبه با پرويز دستمالچي شاهد زنده مانده از واقعه ميكونوس

*********
:اين هم احترام بنياد هاينريش بل به مردم ايران:

نمايش عبا و عمامه خميني در بنياد هاينريش بل


عكس از سايت ايران ليبرتي

Comment
(اگر نظرخواهي را به صورت خط ميخي مي بينيد لطفا در صفحه نظرخواهي سمت راست ماوس را كليك كنيد و در ؛انكودينگ؛ ؛يو تي اف-8 را انتخاب كنيد.

0 comments:

Post a Comment