Monday, July 21, 2003

ما را به خير تو اميد نيست شر مرسان!...

وقتي خاتمي از خواب خوش بيدار شد و پس از اينكه همه دنيا به قتل زهرا كاظمي واكنش نشان دادند با شمشير چوبي به صحنه آمد فكر ميكنيد چه كرد؟
كميسيون تشكيل داد.
راستش همان اول هم كسي از اين كميسيون انتظاري نداشت. بالاخره بهانه اي لازم بود تا دولت كانادا طبق
آن بتواند اعلام كند كه دولت ايران به وظايفش عمل كرده است و ديگر لزومي به قطع رابطه نيست!

خوب حالا گزارش كميسيون تحقيق در باره قتل زهرا كاظمي را در اينجا بخوانيد .

نيمه اول گزارش شرح حال زهرا كاظمي است . اينكه كجا بدنيا آمده و پدر و مادرش كي بوده اند و از شوهرش طلاق گرفته است كه هيچ ربطي به دليل مرگ او ندارد.

جنابان كميسيون چيان وقايع مربوط به دستگيري زهرا كاظمي را از زمان دستگيري (ساعت ساعت ‌١٧:40 دوم تيرماه 1382 ) تا زمان انتقال به بيمارستان ( ‌٢٠ دقيقه بامداد ششم تيرماه 1382) تا تاريخ فوت (ساعت 17:30 نوزدهم تيرماه 1382)را ماده به ماده نوشته اند. در هيچ جاي اين گزارش از ضرب و جرح حرفي نزده اند. اما باره علت مرگ نوشته اند:

‌١- بنا به گزارش پزشكي قانوني علت فوت خانم كاظمي «شكستگي جمجمه، خونريزي مغزي و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت به سر و يا برخورد سر به جسم سخت» است.

و اينطور نتيجه گيري كرده اند:

- نتيجه‌گيري:

با توجه به گزارش‌هاي پزشكي در مورد زمان ضرب‌ديدگي جمجمه زهرا كاظمي، دو فرضيه قابل طرح است:

الف: زمان ضرب‌ديدگي جمجمه پنجم تيرماه و حداكثر ‌٢٤ ساعت قبل از آن بوده است.

ب: زمان ضرب‌ديدگي جمجمه، پنجم تيرماه و حداكثر ‌١٢ ساعت قبل از آن بوده است.

بدين ترتيب ضروري است تمامي كساني كه در محدوده‌هاي زماني فوق با نامبرده در ارتباط بوده‌اند شناسايي شوند و مورد تحقيق قرار گيرند.


. يعني به زبان بي زباني برخورد جسم سخت با سر زهرا كاظمي هنگامي صورت گرفته كه او در اختيار وزارت اطلاعات بوده است. پيداكردن اين عوامل هم نبايد چنان كار شاقي باشد. البته به دليل آبروي نظام اين كار احتمالا چند سال ديگر طول خواهد كشيد و مثل پرونده قتل هاي زنجيره اي آحر سر كاسه و كوزه ها سر عيال يكي از بازجويان خراب خواهد شد. .

البته دولت فخيمه همه سناريوها را امتحان كرده است. از سكته مغزي تا ناراحتي گوارشي و حالا هم برخورد سر با جسم سخت!!يعني خودكشي!


دم خروس آنقدر در همين گزارش پدپدار است كه هيچ قسم حضرت عباسي به داد نخواهد رسيد.مثلا در اول گزارش آمده است كه فقط فيلمها و دروبين .
زهرا كاظمي ضبط شده بودند و او خودش خواسته كه همراه وسايلش بماند. پس دستگيري او كي اتفاق افتاده و جرمش چه بوده است؟

در بند سوم ملاحظات آمده است::
٣- در تاريخ ‌١٥/٤/٨٢ از سوي قاضي پرونده با قيد وثيقه‌ي پنج ميليون توماني آزاد مي‌شود و در محل همين بيمارستان در اختيار خانواده‌اش قرار مي‌گيرد.

يعني پس از گذشت 9 روز از مرگ مغزي زهرا كاظمي تازه خانواده اش با گذاشتن 5 ميليون تومان موفق به ديدار او ميشوند. . لازم به گفتن است كه اعضاي حانواده اش و گزارشگران بدون مرز نوشته بودند كه فقط از پشت شيشه اجازه ديدن زهرا كاظمي را داشتند.

ملاحظات را بياورم تا خودتان بخوانيد:

- ملاحظات:

‌١- خانم كاظمي از ابتداي بازداشت تا آخر، از خوردن غذا امتناع مي‌ورزيده و فقط آب مي‌آشاميده است.

‌٢- وي در مراحل مختلف بازداشت، به سوالات، پاسخ‌هاي نامربوط مي‌داده و از ارايه‌ي هرگونه پاسخ شفاف طفره مي‌رفته است.

‌٣- در تاريخ ‌١٥/٤/٨٢ از سوي قاضي پرونده با قيد وثيقه‌ي پنج ميليون توماني آزاد مي‌شود و در محل همين بيمارستان در اختيار خانواده‌اش قرار مي‌گيرد.

‌٤- رفتارهاي غيرطبيعي، جسورانه و پرخاشگرانه‌ي او در مدت بازداشت از سوي هر سه نهاد ذي‌ربط تاييد شده است.

‌٥- هنگامي كه در اختيار ناجا بوده است، جز اظهار ناراحتي به خاطر برخوردهاي تنبيهي ماموران مراقب او در شب اول اقامت در بازداشتگاه، ناراحتي ديگري گزارش نشده است.


مي بينيد بيجاره برادران نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات چه روزهاي سختي را تحمل كرده اند.
انگار نه انگار كه يك انسان جان خود را به خاطر رفتار وحشيانه مسئولان دولتي از دست داده است. هيچ عذر و بهانه اي اين جنايت را توجيه نمي كند. نه اعتصاب غذاي زهرا كاظمي ..نه از پاسخ طفره رفتن و نه جسور بودن. اما ماموران بايد توضيح بدهند كه برخورد هاي تنبيهي شان چه بوده است. چرا به خانواده زهرا كاظمي دستگيري اش اطلاع داده نشد؟‌چرا يك ضبط دوربين به اينجا انجاميد؟
از همه مهم تر آن جسم سخت چه بوده است؟‌يك گاف ديگر اين گزارش در اين است كه هم از برخورد تنبيهي ماموران حرف ميزند و هم اذعان ميكند كه سر زهرا كاظمي در اثر ضربه اي در تاريخ 5 تيرماه شكسته بوده است اما ميگويد در او آثار ضرب و جرح ديده نشده است. حتما اين برخوردهاي تنبيهي با پر صورت گرفته است.. .

آوازه زندان اوين و جنايتهاي اين دولت و بلاهايي كه در سياه چالها بر سر زندانيان مي آورند آنقدر همه دنيا را گرفته است كه كسي اين دروغها را باور نخواهد كرد. اين كميسيون هم تبديل شد به مضحكه اي ديگر در كلكسيون كميسيون هاي جناب خاتمي كنار كوزه آب..

روزنامه تورنتو استار و روزنامه ليبراسيون(ترجمه مقاله در وبلاگ پروين عزيز) نوشته اند كه بنا به گفته معاون خاتمي زهرا كاظمي در اثر ضربات متعدد كفش به سرش دچار ضربه مغزي شده است.

اگر يادتان باشد همين جناب مرتضوي از دولت كانادا بورس گرفته بود!. . دولت كانادا اگر در اين مورد هم سهل انگاري كند و بر اين جنايت و قتل عمد به دليل دلارهاي نفتي سرپوش بگذارد علنا يك رنگي خود را با اين دولت و حمايت خود را از اين جنايت و جنايات بعدي اعلام كرده است.No comments:

Post a Comment

ما را به خير تو اميد نيست شر مرسان!...

وقتي خاتمي از خواب خوش بيدار شد و پس از اينكه همه دنيا به قتل زهرا كاظمي واكنش نشان دادند با شمشير چوبي به صحنه آمد فكر ميكنيد چه كرد؟
كميسيون تشكيل داد.
راستش همان اول هم كسي از اين كميسيون انتظاري نداشت. بالاخره بهانه اي لازم بود تا دولت كانادا طبق
آن بتواند اعلام كند كه دولت ايران به وظايفش عمل كرده است و ديگر لزومي به قطع رابطه نيست!

خوب حالا گزارش كميسيون تحقيق در باره قتل زهرا كاظمي را در اينجا بخوانيد .

نيمه اول گزارش شرح حال زهرا كاظمي است . اينكه كجا بدنيا آمده و پدر و مادرش كي بوده اند و از شوهرش طلاق گرفته است كه هيچ ربطي به دليل مرگ او ندارد.

جنابان كميسيون چيان وقايع مربوط به دستگيري زهرا كاظمي را از زمان دستگيري (ساعت ساعت ‌١٧:40 دوم تيرماه 1382 ) تا زمان انتقال به بيمارستان ( ‌٢٠ دقيقه بامداد ششم تيرماه 1382) تا تاريخ فوت (ساعت 17:30 نوزدهم تيرماه 1382)را ماده به ماده نوشته اند. در هيچ جاي اين گزارش از ضرب و جرح حرفي نزده اند. اما باره علت مرگ نوشته اند:

‌١- بنا به گزارش پزشكي قانوني علت فوت خانم كاظمي «شكستگي جمجمه، خونريزي مغزي و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت به سر و يا برخورد سر به جسم سخت» است.

و اينطور نتيجه گيري كرده اند:

- نتيجه‌گيري:

با توجه به گزارش‌هاي پزشكي در مورد زمان ضرب‌ديدگي جمجمه زهرا كاظمي، دو فرضيه قابل طرح است:

الف: زمان ضرب‌ديدگي جمجمه پنجم تيرماه و حداكثر ‌٢٤ ساعت قبل از آن بوده است.

ب: زمان ضرب‌ديدگي جمجمه، پنجم تيرماه و حداكثر ‌١٢ ساعت قبل از آن بوده است.

بدين ترتيب ضروري است تمامي كساني كه در محدوده‌هاي زماني فوق با نامبرده در ارتباط بوده‌اند شناسايي شوند و مورد تحقيق قرار گيرند.


. يعني به زبان بي زباني برخورد جسم سخت با سر زهرا كاظمي هنگامي صورت گرفته كه او در اختيار وزارت اطلاعات بوده است. پيداكردن اين عوامل هم نبايد چنان كار شاقي باشد. البته به دليل آبروي نظام اين كار احتمالا چند سال ديگر طول خواهد كشيد و مثل پرونده قتل هاي زنجيره اي آحر سر كاسه و كوزه ها سر عيال يكي از بازجويان خراب خواهد شد. .

البته دولت فخيمه همه سناريوها را امتحان كرده است. از سكته مغزي تا ناراحتي گوارشي و حالا هم برخورد سر با جسم سخت!!يعني خودكشي!


دم خروس آنقدر در همين گزارش پدپدار است كه هيچ قسم حضرت عباسي به داد نخواهد رسيد.مثلا در اول گزارش آمده است كه فقط فيلمها و دروبين .
زهرا كاظمي ضبط شده بودند و او خودش خواسته كه همراه وسايلش بماند. پس دستگيري او كي اتفاق افتاده و جرمش چه بوده است؟

در بند سوم ملاحظات آمده است::
٣- در تاريخ ‌١٥/٤/٨٢ از سوي قاضي پرونده با قيد وثيقه‌ي پنج ميليون توماني آزاد مي‌شود و در محل همين بيمارستان در اختيار خانواده‌اش قرار مي‌گيرد.

يعني پس از گذشت 9 روز از مرگ مغزي زهرا كاظمي تازه خانواده اش با گذاشتن 5 ميليون تومان موفق به ديدار او ميشوند. . لازم به گفتن است كه اعضاي حانواده اش و گزارشگران بدون مرز نوشته بودند كه فقط از پشت شيشه اجازه ديدن زهرا كاظمي را داشتند.

ملاحظات را بياورم تا خودتان بخوانيد:

- ملاحظات:

‌١- خانم كاظمي از ابتداي بازداشت تا آخر، از خوردن غذا امتناع مي‌ورزيده و فقط آب مي‌آشاميده است.

‌٢- وي در مراحل مختلف بازداشت، به سوالات، پاسخ‌هاي نامربوط مي‌داده و از ارايه‌ي هرگونه پاسخ شفاف طفره مي‌رفته است.

‌٣- در تاريخ ‌١٥/٤/٨٢ از سوي قاضي پرونده با قيد وثيقه‌ي پنج ميليون توماني آزاد مي‌شود و در محل همين بيمارستان در اختيار خانواده‌اش قرار مي‌گيرد.

‌٤- رفتارهاي غيرطبيعي، جسورانه و پرخاشگرانه‌ي او در مدت بازداشت از سوي هر سه نهاد ذي‌ربط تاييد شده است.

‌٥- هنگامي كه در اختيار ناجا بوده است، جز اظهار ناراحتي به خاطر برخوردهاي تنبيهي ماموران مراقب او در شب اول اقامت در بازداشتگاه، ناراحتي ديگري گزارش نشده است.


مي بينيد بيجاره برادران نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات چه روزهاي سختي را تحمل كرده اند.
انگار نه انگار كه يك انسان جان خود را به خاطر رفتار وحشيانه مسئولان دولتي از دست داده است. هيچ عذر و بهانه اي اين جنايت را توجيه نمي كند. نه اعتصاب غذاي زهرا كاظمي ..نه از پاسخ طفره رفتن و نه جسور بودن. اما ماموران بايد توضيح بدهند كه برخورد هاي تنبيهي شان چه بوده است. چرا به خانواده زهرا كاظمي دستگيري اش اطلاع داده نشد؟‌چرا يك ضبط دوربين به اينجا انجاميد؟
از همه مهم تر آن جسم سخت چه بوده است؟‌يك گاف ديگر اين گزارش در اين است كه هم از برخورد تنبيهي ماموران حرف ميزند و هم اذعان ميكند كه سر زهرا كاظمي در اثر ضربه اي در تاريخ 5 تيرماه شكسته بوده است اما ميگويد در او آثار ضرب و جرح ديده نشده است. حتما اين برخوردهاي تنبيهي با پر صورت گرفته است.. .

آوازه زندان اوين و جنايتهاي اين دولت و بلاهايي كه در سياه چالها بر سر زندانيان مي آورند آنقدر همه دنيا را گرفته است كه كسي اين دروغها را باور نخواهد كرد. اين كميسيون هم تبديل شد به مضحكه اي ديگر در كلكسيون كميسيون هاي جناب خاتمي كنار كوزه آب..

روزنامه تورنتو استار و روزنامه ليبراسيون(ترجمه مقاله در وبلاگ پروين عزيز) نوشته اند كه بنا به گفته معاون خاتمي زهرا كاظمي در اثر ضربات متعدد كفش به سرش دچار ضربه مغزي شده است.

اگر يادتان باشد همين جناب مرتضوي از دولت كانادا بورس گرفته بود!. . دولت كانادا اگر در اين مورد هم سهل انگاري كند و بر اين جنايت و قتل عمد به دليل دلارهاي نفتي سرپوش بگذارد علنا يك رنگي خود را با اين دولت و حمايت خود را از اين جنايت و جنايات بعدي اعلام كرده است.0 comments:

Post a Comment