Tuesday, February 25, 2003

بازرسان حقوق بشر در ايران


ميدانيد كه چند روزي است هيئتي از سازمان ملل كه پس از هفت سال اجازه يافتند تا وضعيت حقوق بشر را در ايران بررسي كنند درايران به سر ميبرند.
از همان روزهاي اول خانواده هاي زندانيا ن سياسي در جلو هتل لاله محل اقامت اين هيئت تجمع كردند و تقاضاي ملاقات با اعضاي هيئت راداشتند.كه صد البته جز گاز اشك آور و كتك و دستگيري نصيبشان نشد.
در اين ميان يك زنداني سياسي به نام ساسان آل كنعان در سنندج اعدام شد. . اين حكم در حالي صورت گرفت كه مادرش در مقابل هتل لاله تقاضاي رسيدگي به وضعيت پسرش را داشت
.


عكس از خبرگزاري زاگرس

ديروز نيز دو جوان در خيابان نادري اهواز اعدام شدند.
سايت هاي مختلف گزارش داده اند كه هنوز اين هيئت با هيجكدام از زندانيا ن ملاقات نكرده اند.. بنا بر گزارش بي بي سي خانم الهه هيكس ميگويد

ماموريت ويژه اين گروه بررسی موضوع بازداشت های خودسرانه و غير قانونی در ايران است و گروه های تحقيق ديگر سازمان ملل، از جمله در زمينه های وضعيت آزادی در ايران، شكنجه، خشونت عليه زنان وناپديد شدن افراد، پس از سفر گروه اول، به تدريج به ايران سفر می كنند وهمه موارد نقض حقوق بشر در ايران را بررسی كرده و گزارش خواهند كرد.

سايت دادنامه اخبار اين تظاهرات را بطور مرتب پيگيري ميكند -2-1. از قرار روز سه شنبه نيز از طرف گروه هاي مختلف فراخوان براي تظاهرات داده شده است..
در اخبار همجنين از جابجايي زندانيان سياسي سخن به ميان آمده. متن گفتگوي دكتر حميدي از تهران با راديو فردا در سايت دادنامه آمده كه عينا كپي ميكنم:::

در حالي که هيات اعزامي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران در ادامه ماموريت ۱۲روزه خود، همچنان در تهران به سر مي برد، بستگان دانشجوياني زنداني از جا به جا کردن بعضي رهبران سرشناس جنبش دانشجويي در زندانها و حتي اعدام يک يا چند نفر آنها خبر مي‌دهند. دکتر فرزاد حميدی، سخنگوي اتحاديه ملي دانشجويان، در تهران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: امروز ۴ اسفند ساعت ۷ بعداز ظهر، حشمت‌الله طبرزدي، دبير کل جبهه دموکراتيک را بامهدي سنجري کيانوش، عضو مرکزي جبهه متحد دانشجويي ، به زندان انفرادي ۳۲۵ که متعلق به سپاه پاسداران است، منتقل کردند و ما اين اقدام را که بر ضد حقوق بشر است، به‌شدت محکوم مي کنيم. روز جمعه دوم اسفند هم آقاي منوچهر محمدي به خاطر اعتراضي که نسبت به خونريزي لثه هايشان داشتند و اجازه نمي‌دهند که براي جراحي لثه برود، به انفرادي منتقل کردند، اما ايشان را امروز مجددا به بند سياسي برگرداندند . روز شنبه سوم اسفند ماه هم ۱۵نفر را مقابل هتل لاله تهران دستگير کردند. وي مي افزايد: اسامي دستگيرشدگان جبهه متحد دانشجويي، شاخه کرج، از اين قرار است: امير ساران، اسد شقاقي، محمد طبي، صدرنيا و آقاي ابوصدري، سعيد شاه قلعه اي، ولي الله فيض مهدوي، غلامحسين کلبي، سعيد ماسوري، که براي هر چهارتايشان حکم اعدام صادر شده. اينها فعاليت هاي سياسي داشتند. آقاي سعيد شاه قلعه را سه ماه پيش وسايلش را به خانواده‌اش تحويل دادند و خودش را بردند هواز، به احتمال ۹۹ درصد اعدام شده. آقاي ولي الله فيض مهدوي را همين سه ماه پيش منتقل کردند به زندان رجايي‌شهر که اطلاعي از ايشان هم نداريم. احتمال دارد حکم اجرا شده باشد. آقاي غلامحسين کلبي و سعيد ماسوري هم توي بند سياسي هستند و زير حکم هستند و هنوز حکم اجرا نشده و ممکن است هر لحظه اجرا شود.


به نظر من بازرسان سازمان ملل اگر سرشان را از پنجره بيرون بياورند يا كمي روزنامه بخوانند ميتوانند ؛گزارش؛ خود راتكميل كنند.
تا يادم نرفته بگويم كه شوراي نگهبان اعلام كرده كه انفرادي و چشم بند زدن شكنجه محسوب نميشود!
بقيه اش را هم من تكميل ميكنم:

تجاوز قبل از اعدام براي فرستادن زنداني به بهشت است. شلاق هم تعزير محسوب ميشود. پرتاب از بالاي كوه...سه بار بالا و پايين آوردن از بالاي چوبه دار ( سه بار اعدام) ....در آوردن چشم...قطع اعضاي بدن...پاشيدن اسيد به صورت....و .هم قصاص است.ميماند سنگسار كه آن هم حكم شرع است. .
كي گفته در ايران شكنجه وجود دارد؟

زنداني سياسي هم نداريم. مگر هر كه اعدام ميشود به جرم قاچاق و تجاوز و ...اعدام نشده؟‌
كي ميگويد عفو وجود ندارد؟ به پرونده قتل هاي زنجيره اي نگاه كنيد. حتي ضاربان حجاريان دارند در انتخابات شوراها شركت ميكنند.
ايدز؟‌ اعتياد در زندان ها؟
باطبي؟
برادران محمدي؟
‌تابستان 67؟

اي بابا چقدر سوال مي كنيد....
لبخند بزنيد...لبخند
No comments:

Post a Comment

بازرسان حقوق بشر در ايران


ميدانيد كه چند روزي است هيئتي از سازمان ملل كه پس از هفت سال اجازه يافتند تا وضعيت حقوق بشر را در ايران بررسي كنند درايران به سر ميبرند.
از همان روزهاي اول خانواده هاي زندانيا ن سياسي در جلو هتل لاله محل اقامت اين هيئت تجمع كردند و تقاضاي ملاقات با اعضاي هيئت راداشتند.كه صد البته جز گاز اشك آور و كتك و دستگيري نصيبشان نشد.
در اين ميان يك زنداني سياسي به نام ساسان آل كنعان در سنندج اعدام شد. . اين حكم در حالي صورت گرفت كه مادرش در مقابل هتل لاله تقاضاي رسيدگي به وضعيت پسرش را داشت
.


عكس از خبرگزاري زاگرس

ديروز نيز دو جوان در خيابان نادري اهواز اعدام شدند.
سايت هاي مختلف گزارش داده اند كه هنوز اين هيئت با هيجكدام از زندانيا ن ملاقات نكرده اند.. بنا بر گزارش بي بي سي خانم الهه هيكس ميگويد

ماموريت ويژه اين گروه بررسی موضوع بازداشت های خودسرانه و غير قانونی در ايران است و گروه های تحقيق ديگر سازمان ملل، از جمله در زمينه های وضعيت آزادی در ايران، شكنجه، خشونت عليه زنان وناپديد شدن افراد، پس از سفر گروه اول، به تدريج به ايران سفر می كنند وهمه موارد نقض حقوق بشر در ايران را بررسی كرده و گزارش خواهند كرد.

سايت دادنامه اخبار اين تظاهرات را بطور مرتب پيگيري ميكند -2-1. از قرار روز سه شنبه نيز از طرف گروه هاي مختلف فراخوان براي تظاهرات داده شده است..
در اخبار همجنين از جابجايي زندانيان سياسي سخن به ميان آمده. متن گفتگوي دكتر حميدي از تهران با راديو فردا در سايت دادنامه آمده كه عينا كپي ميكنم:::

در حالي که هيات اعزامي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران در ادامه ماموريت ۱۲روزه خود، همچنان در تهران به سر مي برد، بستگان دانشجوياني زنداني از جا به جا کردن بعضي رهبران سرشناس جنبش دانشجويي در زندانها و حتي اعدام يک يا چند نفر آنها خبر مي‌دهند. دکتر فرزاد حميدی، سخنگوي اتحاديه ملي دانشجويان، در تهران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: امروز ۴ اسفند ساعت ۷ بعداز ظهر، حشمت‌الله طبرزدي، دبير کل جبهه دموکراتيک را بامهدي سنجري کيانوش، عضو مرکزي جبهه متحد دانشجويي ، به زندان انفرادي ۳۲۵ که متعلق به سپاه پاسداران است، منتقل کردند و ما اين اقدام را که بر ضد حقوق بشر است، به‌شدت محکوم مي کنيم. روز جمعه دوم اسفند هم آقاي منوچهر محمدي به خاطر اعتراضي که نسبت به خونريزي لثه هايشان داشتند و اجازه نمي‌دهند که براي جراحي لثه برود، به انفرادي منتقل کردند، اما ايشان را امروز مجددا به بند سياسي برگرداندند . روز شنبه سوم اسفند ماه هم ۱۵نفر را مقابل هتل لاله تهران دستگير کردند. وي مي افزايد: اسامي دستگيرشدگان جبهه متحد دانشجويي، شاخه کرج، از اين قرار است: امير ساران، اسد شقاقي، محمد طبي، صدرنيا و آقاي ابوصدري، سعيد شاه قلعه اي، ولي الله فيض مهدوي، غلامحسين کلبي، سعيد ماسوري، که براي هر چهارتايشان حکم اعدام صادر شده. اينها فعاليت هاي سياسي داشتند. آقاي سعيد شاه قلعه را سه ماه پيش وسايلش را به خانواده‌اش تحويل دادند و خودش را بردند هواز، به احتمال ۹۹ درصد اعدام شده. آقاي ولي الله فيض مهدوي را همين سه ماه پيش منتقل کردند به زندان رجايي‌شهر که اطلاعي از ايشان هم نداريم. احتمال دارد حکم اجرا شده باشد. آقاي غلامحسين کلبي و سعيد ماسوري هم توي بند سياسي هستند و زير حکم هستند و هنوز حکم اجرا نشده و ممکن است هر لحظه اجرا شود.


به نظر من بازرسان سازمان ملل اگر سرشان را از پنجره بيرون بياورند يا كمي روزنامه بخوانند ميتوانند ؛گزارش؛ خود راتكميل كنند.
تا يادم نرفته بگويم كه شوراي نگهبان اعلام كرده كه انفرادي و چشم بند زدن شكنجه محسوب نميشود!
بقيه اش را هم من تكميل ميكنم:

تجاوز قبل از اعدام براي فرستادن زنداني به بهشت است. شلاق هم تعزير محسوب ميشود. پرتاب از بالاي كوه...سه بار بالا و پايين آوردن از بالاي چوبه دار ( سه بار اعدام) ....در آوردن چشم...قطع اعضاي بدن...پاشيدن اسيد به صورت....و .هم قصاص است.ميماند سنگسار كه آن هم حكم شرع است. .
كي گفته در ايران شكنجه وجود دارد؟

زنداني سياسي هم نداريم. مگر هر كه اعدام ميشود به جرم قاچاق و تجاوز و ...اعدام نشده؟‌
كي ميگويد عفو وجود ندارد؟ به پرونده قتل هاي زنجيره اي نگاه كنيد. حتي ضاربان حجاريان دارند در انتخابات شوراها شركت ميكنند.
ايدز؟‌ اعتياد در زندان ها؟
باطبي؟
برادران محمدي؟
‌تابستان 67؟

اي بابا چقدر سوال مي كنيد....
لبخند بزنيد...لبخند
0 comments:

Post a Comment