Monday, October 11, 2004

اعدام فاطمه به تعويق افتاد اما.....
طبق نوشته راديو فردا فاطمه به دليل اشكالاتي كه در پرونده اش بوده است فعلا اعدام نخواهد شد. خوب است كه دو روز مانده به اعدام كشف كردند كه اشكالاتي در پرونده بوده و بعد از اعدام كشف نكردند.....

فرين عاصمي (راديو فردا): فاطمه حقيقت پژوه همسر صيغه اي خود را در سال 76 به اين دليل کشت که وي قصد داشت به دختر 15 ساله اين زن تجاوز کند. به گفته فاطمه 33 ساله همسرش معتاد به مواد مخدر بوده و به او گفته در بازي قمار دختر فاطمه را باخته است. فاطمه در حالي در آستانه اعدام قرار گرفته بود که وکيل تعييني نداشت و قاضي پرونده وکيلي را بدون اين که آن وکيل پرونده فاطمه را خوانده باشد و او را قبلا در زندان ملاقات کرده باشد براي دفاع از فاطمه انتخاب مي کند. به گفته محمد علي دادخواه، حقوقدان، با توجه به نامه اي که دختر فاطمه به آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه نوشته و به دليل اعتراضاتي که به پرونده وارد بوده و داديار ناظر بر پرونده آنها را تاييد کرده، فاطمه فعلا اعدام نمي شود
( بقيه حبر از راديو فردا)

*******

تومار را امضا كنيد.. اين يك پيروزي است اما نبايد عقب بنشينيم. همان چهارشنبه دو نفر ديگر به نام هاي آرش و عباس قرار است اعدام شوند.

ديروز در روز جهاني مبارزه عليه حكم اعدام دولت ايران يك نفر را در اهواز در ملا عام به دار آويخت
خنده دار است كه در برخي كشورهاي جهان بيليون ها دلار صرف كشف داروهاي جديد براي بيماريها و ازدياد عمر انسان ها ميشود و در بعضي كشورها مثل ايران فلك زده ما انسانهاي سالم را ميگيرند و جسد تحويل خانواده شان ميدهند.

اعدام ها در چند روز گذشته:

حلق آويز محمد -د ر جاده كوت عبدالله اهواز در ملا عام

يكشنبه نوزدهم مهرماه - حلق آويز سيد قاسم سيدي (‌43 ساله ) در مشهد

سه شنبه جهاردهم مهرماه- حلق آويز چهار زنداني در زندان سلمان شهر

دوشنبه سيزدهم مهرماه - حلق آويز مهرزاد واجب الحقوق(‌33 ساله) در جهار راه رباط اصفهان جلو چشم زن و فرزندش

دوشنبه سيزدهم مهرماه اعدام دو زنداني در زندان جيرفت

ملاها انگار از خون مردم تغذيه ميكنند. اروپا و همه كشورهايي كه با اين جانيان ؛ براي يك مشت دلار؛ مذاكره ميكنند به اندازه ملاها در اين جنايات شريك هستند.

No comments:

Post a Comment

اعدام فاطمه به تعويق افتاد اما.....
طبق نوشته راديو فردا فاطمه به دليل اشكالاتي كه در پرونده اش بوده است فعلا اعدام نخواهد شد. خوب است كه دو روز مانده به اعدام كشف كردند كه اشكالاتي در پرونده بوده و بعد از اعدام كشف نكردند.....

فرين عاصمي (راديو فردا): فاطمه حقيقت پژوه همسر صيغه اي خود را در سال 76 به اين دليل کشت که وي قصد داشت به دختر 15 ساله اين زن تجاوز کند. به گفته فاطمه 33 ساله همسرش معتاد به مواد مخدر بوده و به او گفته در بازي قمار دختر فاطمه را باخته است. فاطمه در حالي در آستانه اعدام قرار گرفته بود که وکيل تعييني نداشت و قاضي پرونده وکيلي را بدون اين که آن وکيل پرونده فاطمه را خوانده باشد و او را قبلا در زندان ملاقات کرده باشد براي دفاع از فاطمه انتخاب مي کند. به گفته محمد علي دادخواه، حقوقدان، با توجه به نامه اي که دختر فاطمه به آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه نوشته و به دليل اعتراضاتي که به پرونده وارد بوده و داديار ناظر بر پرونده آنها را تاييد کرده، فاطمه فعلا اعدام نمي شود
( بقيه حبر از راديو فردا)

*******

تومار را امضا كنيد.. اين يك پيروزي است اما نبايد عقب بنشينيم. همان چهارشنبه دو نفر ديگر به نام هاي آرش و عباس قرار است اعدام شوند.

ديروز در روز جهاني مبارزه عليه حكم اعدام دولت ايران يك نفر را در اهواز در ملا عام به دار آويخت
خنده دار است كه در برخي كشورهاي جهان بيليون ها دلار صرف كشف داروهاي جديد براي بيماريها و ازدياد عمر انسان ها ميشود و در بعضي كشورها مثل ايران فلك زده ما انسانهاي سالم را ميگيرند و جسد تحويل خانواده شان ميدهند.

اعدام ها در چند روز گذشته:

حلق آويز محمد -د ر جاده كوت عبدالله اهواز در ملا عام

يكشنبه نوزدهم مهرماه - حلق آويز سيد قاسم سيدي (‌43 ساله ) در مشهد

سه شنبه جهاردهم مهرماه- حلق آويز چهار زنداني در زندان سلمان شهر

دوشنبه سيزدهم مهرماه - حلق آويز مهرزاد واجب الحقوق(‌33 ساله) در جهار راه رباط اصفهان جلو چشم زن و فرزندش

دوشنبه سيزدهم مهرماه اعدام دو زنداني در زندان جيرفت

ملاها انگار از خون مردم تغذيه ميكنند. اروپا و همه كشورهايي كه با اين جانيان ؛ براي يك مشت دلار؛ مذاكره ميكنند به اندازه ملاها در اين جنايات شريك هستند.

0 comments:

Post a Comment