Sunday, November 09, 2003

. . زنداني سياسي آزاد بايد گردد. چه خودي و چه غير خودي

رژيم جمهوري اسلامي متخصص پيچاندن و و عوض كردن واژه ها و مفاهيم است. شكنجه گاه اوين ميشود دانشگاه ...امر به معروف و نهي از منكر !!ميشود تيغ زدن به لبهاي زنان و اسيد پاشيدن و شلاق زدن به جرم آرايش يا عقب بودن روسري....خاتمي شياد ميشود دكتر و فيلسوف.....لاجوردي جلاد ميشود حدمتگزار مردم..دانشجو ها ميشوند اوباش ..و الي آخر..

مثل اينكه حالا نوبت رسيده به واژه زنداني سياسي كه قبضه شود. در سالهاي 60 و پس از آن هزاران نوجوان و جوان پيرمردو پيرزن به جرم مخالفت با دولت زنداني و شكنجه شدندو در حيابان ها با جراثقال در گروههاي هشت نفري به دار آويخته شدند. اكثر آنان اعضا يا هواداران گروههايي مثل مجاهدين خلق..چريكهاي فدايي خلق..راه كارگر..پيكار ..حزب رنجبران و حلاصه گروههايي بودند كه با رژيم جمهوري اسلامي هيچ سنحيتي نداشتند و سابقه مبارزاتي بيشترشان به زمان شاه برميگشت..
پس از انقلاب گروههايي مثل مجاهدين انقلاب اسلامي ...حزب جمهوري اسلامي و ..درست شدند كه صد در صد طرفدار جمهوري اسلامي بودند. . كارشان سركوب مخالفان و هماهنگ كردن چماقداران بود. (‌اخلاف و اسلاف جناب الله كرم(


در سال 67 با پروژه خلاص شدن از زندانيان سياسي اكثر زندانيان سياسي اعدام شدند تا بحال نام هزاران نفر توسط گروههاي مختلف جمع آوري شده است و با توجه به آمار زندانها قبل و بعد از قتل عام گمان ميرود كه اين آمار به سي هزار نفر برسد.

پس از روي كار آمدن خاتمي و باز و بسته شدن روزنامه ها و... عده اي مثل جلايي پور كه جلاد روستاي قارنا در كردستان است...سعيد حجاريان كه ازبنيانگذاران وزارت اطلاعات است و اكبر گنجي به بهانه اصلاح طلب بودن زنداني شدند.

نميدانم اكبر گنجي بود يا حجاريان كه نوشته بود كه شب اول كه در سلول انفرادي بوده به ياد جواناني افتاده بوده كه خودش از آنها بازجويي ميكرده است

در اين ميان هنوز جوانان در تظاهرات ضد رژيم به زندان ميافتادند و هنوز هم مي افتند (‌مثل احمد باطبي )
اما بوق تبليغات براي كساني مثل اكبر گنجي و هاشم آقاجري مي دمد. تا جايي كه در اينور و آنور دنيا كانديد جايزه هاي مختلف هم ميشوند .

نتيجه همه اينها اين است كه زندانيان سياسي فعلا در دو دسته ؛خودي ؛ و ؛ غير خودي؛ قرار دارند. وقتي در اخبار مي خوانيم كه گزارشگر ويژه سازمان ملل با خانواده زندانيان سياسي ملاقات كرد ليست زندانيان سياسي اين هاست:

احمد باطبي، هاشم آقاجري، اكبر گنجي، اعظم طالقاني، ساقي باقرنيا، فرزاد حميدي و فخر آور، سرحدي و طبرزدي

من باطبي را جزو خودي ها نميدانم . بعضي ها را هم نمي شناسم. اما ميبينم كه اسم آقاجري و اعظم طالقاني در اين ليست است.

اين هم نظرات ليگابو (‌گزارشگر ويژه)‌به نقل از روزنامه شرق:

آمبيي ليگابو، در ديدار روز گذشته خود با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، از «تغييرات مترقيانه زيادي كه در سال هاي اخير در ايران روي داده است» ياد كرد. فرستاده ويژه سازمان ملل با اين حال، دغدغه خود را درباره توقيف برخي از مطبوعات و نيز قانون مطبوعات بيان كرد. ليگابو، ديدارش با «احمد مسجدجامعي» را نشانگر تصميم و حسن نيت «تهران» براي همكاري با وي خواند و گفت كه در چند روزي كه در ايران بوده، نهايت همكاري با او شده تا با هر فرد يا سازماني كه مايل است ديدار كند.


در همين حال سه زنداني سياسي در شرف اعدام هستند. رامين شريفي 27 ساله به جرم هواداري از حزب دمكرات كردستان در سقز ..سعيد ماسوري 38 ساله به جرم هواداري از مجاهدين در تهران و غلامحسين كلبي كه اتهامش نامعلوم است و هم اكنون در زندان اوين به سر ميبرد .
حكم قطع دست راست و پاي چپ چهار جوان به نامهاي رضا نظريت 22 ساله (دانشجو) محمد صفوي 22 ساله..مهدي بوپري 23 ساله(كارمند نفت) و حسين اميري 24 ساله ... در شيراز صادر شده است.

جواني به نام پيمان
عارف گفته است كه به دليل تهديدهايي از طرف افراد ناشناس مادرش سكته كرده است و او حاضر نيست با نماينده سازمان ملل ملاقات كند.
در اين ميان جاي خانم ابراهيمي مادر زهرا كاظمي هم خالي است.

آيا خانواده هاي هزاران زنداني سياسي كه در گورهاي دسته جمعي در خاوران دفن شده اند خواهند توانست با ليگابو ملاقات كنند؟ و بگويند حتي همين گورهاي دسته جمعي را دارند از آنها ميگيرند؟ آيا حانواده هاي قربانيان قتل هاي زنجيره اي امكان ملاقات خواهند يافت؟

به تازگي خانه داريوش و پروانه فروهر توسط دولت مصادره شد. براي اينكه آرش و پرستو فروهر فرش و صندلي و وسايل خون آلود را به عنوان اسناد جنايت و شقاوتي كه بر پدر و مادرشان رفت حفظ كرده بودند. آيا گزارشگر ويژه امكان خواهد يافت كه از اين خانه ديدن كند؟

اگر من و شما از اوضاع ايران خبر داريم گزارشگر ويژه هم خبر دارد. اگر واقعا قصد تحقيق در باره حقوق بشر در ايران را دارد بايد از چهارچوبي كه دولت برايش درست كرده است و از بازديد زندانهاي ؛‌نمونه؛ و زندانيان سياسي نمونه؛ ‌پار را فراتر بگذارد و با خانواده اي زندانيان سياسي ؛غير خودي؛ و حتي با مردم كوچه و خيابان ديدار كند تا بفهمد كه زندگي مردم در جهنمي كه جمهوري اسلامي برايشان درست كرده است چيزي كمتر از معجزه نيست.

امروز قرار است در خيابان قائم مقام فراهاني تجمعي براي ملاقات با نماينده ويژه صورت بگيرد. اميدوارم كه نماينده ويژه سرش را از پنجره بيرون كند و كمي هم با مردم عادي و خانواده هاي دردمند حرف بزند. اگر گزارش ليگابو بر حسب ملاقاتهايش با ؛زندانيان سياسي ؛ خودي و نمونه و طبق مصالح نظام و همدستان اروپاييش صورت بگيرد جناب ليگابو خواسته يا ناخواسته دستش را درست اين جانيان گذاشته است...

تك تك زندانيان سياسي درايران بايد آزاد شوند . چه خودي و چه غير خودي. . مجازاتهاي غير انساني مانند اعدام و قطع دست و پا و اعضاي بدن بايد لغو شوند. سالهاست كه رژيم ايران تمام قوانين حقوق بشر را زير پا گذاشته است. كاش سازمان ملل وقت و پول مردم ايران را تلف نكند. اين خواسته ها را پيش روي دولت ايران بگذارد و كوتاه نيايد. بيست و پنج سال نقض وحشيانه حقوق بشر ديگر مذاكره ندارد..
No comments:

Post a Comment

. . زنداني سياسي آزاد بايد گردد. چه خودي و چه غير خودي

رژيم جمهوري اسلامي متخصص پيچاندن و و عوض كردن واژه ها و مفاهيم است. شكنجه گاه اوين ميشود دانشگاه ...امر به معروف و نهي از منكر !!ميشود تيغ زدن به لبهاي زنان و اسيد پاشيدن و شلاق زدن به جرم آرايش يا عقب بودن روسري....خاتمي شياد ميشود دكتر و فيلسوف.....لاجوردي جلاد ميشود حدمتگزار مردم..دانشجو ها ميشوند اوباش ..و الي آخر..

مثل اينكه حالا نوبت رسيده به واژه زنداني سياسي كه قبضه شود. در سالهاي 60 و پس از آن هزاران نوجوان و جوان پيرمردو پيرزن به جرم مخالفت با دولت زنداني و شكنجه شدندو در حيابان ها با جراثقال در گروههاي هشت نفري به دار آويخته شدند. اكثر آنان اعضا يا هواداران گروههايي مثل مجاهدين خلق..چريكهاي فدايي خلق..راه كارگر..پيكار ..حزب رنجبران و حلاصه گروههايي بودند كه با رژيم جمهوري اسلامي هيچ سنحيتي نداشتند و سابقه مبارزاتي بيشترشان به زمان شاه برميگشت..
پس از انقلاب گروههايي مثل مجاهدين انقلاب اسلامي ...حزب جمهوري اسلامي و ..درست شدند كه صد در صد طرفدار جمهوري اسلامي بودند. . كارشان سركوب مخالفان و هماهنگ كردن چماقداران بود. (‌اخلاف و اسلاف جناب الله كرم(


در سال 67 با پروژه خلاص شدن از زندانيان سياسي اكثر زندانيان سياسي اعدام شدند تا بحال نام هزاران نفر توسط گروههاي مختلف جمع آوري شده است و با توجه به آمار زندانها قبل و بعد از قتل عام گمان ميرود كه اين آمار به سي هزار نفر برسد.

پس از روي كار آمدن خاتمي و باز و بسته شدن روزنامه ها و... عده اي مثل جلايي پور كه جلاد روستاي قارنا در كردستان است...سعيد حجاريان كه ازبنيانگذاران وزارت اطلاعات است و اكبر گنجي به بهانه اصلاح طلب بودن زنداني شدند.

نميدانم اكبر گنجي بود يا حجاريان كه نوشته بود كه شب اول كه در سلول انفرادي بوده به ياد جواناني افتاده بوده كه خودش از آنها بازجويي ميكرده است

در اين ميان هنوز جوانان در تظاهرات ضد رژيم به زندان ميافتادند و هنوز هم مي افتند (‌مثل احمد باطبي )
اما بوق تبليغات براي كساني مثل اكبر گنجي و هاشم آقاجري مي دمد. تا جايي كه در اينور و آنور دنيا كانديد جايزه هاي مختلف هم ميشوند .

نتيجه همه اينها اين است كه زندانيان سياسي فعلا در دو دسته ؛خودي ؛ و ؛ غير خودي؛ قرار دارند. وقتي در اخبار مي خوانيم كه گزارشگر ويژه سازمان ملل با خانواده زندانيان سياسي ملاقات كرد ليست زندانيان سياسي اين هاست:

احمد باطبي، هاشم آقاجري، اكبر گنجي، اعظم طالقاني، ساقي باقرنيا، فرزاد حميدي و فخر آور، سرحدي و طبرزدي

من باطبي را جزو خودي ها نميدانم . بعضي ها را هم نمي شناسم. اما ميبينم كه اسم آقاجري و اعظم طالقاني در اين ليست است.

اين هم نظرات ليگابو (‌گزارشگر ويژه)‌به نقل از روزنامه شرق:

آمبيي ليگابو، در ديدار روز گذشته خود با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، از «تغييرات مترقيانه زيادي كه در سال هاي اخير در ايران روي داده است» ياد كرد. فرستاده ويژه سازمان ملل با اين حال، دغدغه خود را درباره توقيف برخي از مطبوعات و نيز قانون مطبوعات بيان كرد. ليگابو، ديدارش با «احمد مسجدجامعي» را نشانگر تصميم و حسن نيت «تهران» براي همكاري با وي خواند و گفت كه در چند روزي كه در ايران بوده، نهايت همكاري با او شده تا با هر فرد يا سازماني كه مايل است ديدار كند.


در همين حال سه زنداني سياسي در شرف اعدام هستند. رامين شريفي 27 ساله به جرم هواداري از حزب دمكرات كردستان در سقز ..سعيد ماسوري 38 ساله به جرم هواداري از مجاهدين در تهران و غلامحسين كلبي كه اتهامش نامعلوم است و هم اكنون در زندان اوين به سر ميبرد .
حكم قطع دست راست و پاي چپ چهار جوان به نامهاي رضا نظريت 22 ساله (دانشجو) محمد صفوي 22 ساله..مهدي بوپري 23 ساله(كارمند نفت) و حسين اميري 24 ساله ... در شيراز صادر شده است.

جواني به نام پيمان
عارف گفته است كه به دليل تهديدهايي از طرف افراد ناشناس مادرش سكته كرده است و او حاضر نيست با نماينده سازمان ملل ملاقات كند.
در اين ميان جاي خانم ابراهيمي مادر زهرا كاظمي هم خالي است.

آيا خانواده هاي هزاران زنداني سياسي كه در گورهاي دسته جمعي در خاوران دفن شده اند خواهند توانست با ليگابو ملاقات كنند؟ و بگويند حتي همين گورهاي دسته جمعي را دارند از آنها ميگيرند؟ آيا حانواده هاي قربانيان قتل هاي زنجيره اي امكان ملاقات خواهند يافت؟

به تازگي خانه داريوش و پروانه فروهر توسط دولت مصادره شد. براي اينكه آرش و پرستو فروهر فرش و صندلي و وسايل خون آلود را به عنوان اسناد جنايت و شقاوتي كه بر پدر و مادرشان رفت حفظ كرده بودند. آيا گزارشگر ويژه امكان خواهد يافت كه از اين خانه ديدن كند؟

اگر من و شما از اوضاع ايران خبر داريم گزارشگر ويژه هم خبر دارد. اگر واقعا قصد تحقيق در باره حقوق بشر در ايران را دارد بايد از چهارچوبي كه دولت برايش درست كرده است و از بازديد زندانهاي ؛‌نمونه؛ و زندانيان سياسي نمونه؛ ‌پار را فراتر بگذارد و با خانواده اي زندانيان سياسي ؛غير خودي؛ و حتي با مردم كوچه و خيابان ديدار كند تا بفهمد كه زندگي مردم در جهنمي كه جمهوري اسلامي برايشان درست كرده است چيزي كمتر از معجزه نيست.

امروز قرار است در خيابان قائم مقام فراهاني تجمعي براي ملاقات با نماينده ويژه صورت بگيرد. اميدوارم كه نماينده ويژه سرش را از پنجره بيرون كند و كمي هم با مردم عادي و خانواده هاي دردمند حرف بزند. اگر گزارش ليگابو بر حسب ملاقاتهايش با ؛زندانيان سياسي ؛ خودي و نمونه و طبق مصالح نظام و همدستان اروپاييش صورت بگيرد جناب ليگابو خواسته يا ناخواسته دستش را درست اين جانيان گذاشته است...

تك تك زندانيان سياسي درايران بايد آزاد شوند . چه خودي و چه غير خودي. . مجازاتهاي غير انساني مانند اعدام و قطع دست و پا و اعضاي بدن بايد لغو شوند. سالهاست كه رژيم ايران تمام قوانين حقوق بشر را زير پا گذاشته است. كاش سازمان ملل وقت و پول مردم ايران را تلف نكند. اين خواسته ها را پيش روي دولت ايران بگذارد و كوتاه نيايد. بيست و پنج سال نقض وحشيانه حقوق بشر ديگر مذاكره ندارد..
0 comments:

Post a Comment